Events

14
2015. február 14., szombat

Bird watching trip

madarvilagnap

The ‘Janus Pannonius’ Museum organises an end-of-winter trip to the River Dráva linked to the anniversary of the Ramsar Convention in February (World Wetlands Day on 2nd February). Companied by an ornithologist with local knowledge, one can get an insight into the characteristics of the oxbow as wetland habitat.

3
2015. február 3., kedd

Flood vulnerability in Hungary – 6th conference in the series

The General Directorate of Water Management together with the Scientific Council for the Water Sector launched a series of conferences in 2014 titled ‘Flood vulnerability in Hungary’.

22
2015. január 22., csütörtök

EDUCATIO – International Education Fair 2015

Educatio

Having been the largest fair of the educational market, the annual International Education Fair ‘EDUCATIO’ has been organized and will be held in Budapest between 22nd – 24th January 2015.

16
2015. január 16., péntek

International competition for young water enthusiasts with huge prize

viz_dij_2015

Founded in 1997, the Stockholm Junior Water Prize (SJWP) is most prestigious international junior prize within the water sector. The Hungarian national round is organized by GWP Hungary Foundation with the help and support of numerous partner organizations. The patron of the Hungarian competition is Mr. János Áder, President of the Hungarian Republic.

Events archive
Content manager: Szabó Katalin, nemzetközi ügyintéző

Határvízi együttműködés

2013. november 15., péntek 12:00

Az Alpok és a Kárpátok gyűrűjében fekvő Magyarország medence jellegű földrajzi elhelyezkedése következtében a felszíni vízkészletek 96%-a határainkon túlról érkezik. Az ország domborzati adottságaiból következő árvíz- veszélyeztetettsége, ugyanakkor a kiépített védelem nagysága – az ország területének 22,8%-a – egyedülálló Európában.

Magyarország árvízi biztonsága érdekében tehát rendkívül fontosak a határvízi kapcsolatok.  Ezért hazánknak a hét szomszédos államok mindegyikével van kétoldalú, a vízgazdálkodási kérdéseket szabályozó Egyezménye.

Az egyezmények kormányközi megállapodáson alapulnak, végrehajtásukért a határvízi bizottságok, illetve azok vezetői, a két együttműködő kormány által kinevezett meghatalmazottak és meghatalmazott-helyettesek a felelősek. A meghatalmazottakat és helyetteseiket munkájukban a határvízi titkárok és az albizottságok, munkabizottságok segítik.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a magyar-szlovák és a magyar-szerb határvízi bizottságokban kormánymeghatalmazott-helyettesi illetve magyar-szlovák, a magyar-szerb és magyar-horvát határvízi bizottságokban albizottság-vezetői szerepet tölt be. Szakértői szinten a magyar-horvát, magyar-román vízgazdálkodási és hidrometerológiai albizottság és a magyar-horvát főbizottság munkájában vesz részt, de természetesen amennyiben szükséges, a többi négy relációban is ellát szakértői feladatokat.

A határvízi együttműködés minden olyan vízügyi szakterületekre kiterjed, mely az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai irányítása mellett a vízügyi igazgatóságok tevékenységi körébe tartozik (védekezések, szabályzatok, fejlesztések, közös EU-projektek, védelmi létesítmények fenntartása, üzemeltetése, vízrajzi adatgyűjtés, adatcsere, előrejelzések, információátadás, közös felülvizsgálatok, stb.)

A magyar-szlovák viszonylatban 1976-ban megkötött Egyezmény mai, az EU irányelveknek megfelelő szakmai átdolgozása a Határvízi Bizottság szintjén megtörtént. A tárcaközi egyeztetést még ebben az évben megkezdjük annak érdekében, hogy az új Egyezmény – hazánk vízgazdálkodási érdekeit szolgálva – mielőbb aláírásra kerülhessen.

A határvízi bizottságok szervezeti felépítése

HORVÁT KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG Horvátország
Horvát zászló Magyar zászló
Horvát zászló Magyar zászló
Horvát címer Magyar címer
Horvátország címere Magyarország címere

 

Állandó Magyar-Horvát Vízgazdálkodási Bizottság

 • Duna és Dráva vízgyűjtője Albizottság
 • Mura Albizottság      
 • Vízminőségvédelmi Albizottság
 • Integrált Vízgazdálkodási Albizottság

OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG Ausztria térképe (vízfolyások)
Ausztria zászlaja Magyar zászló
Ausztria zászlaja Magyar zászló  
Ausztria címere Magyar címer Ausztria térképe
Ausztria címere Magyarország címere

 

Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság 

 • Magyar-Osztrák Vízügyi Albizottság 
 • Rába ad-hoc munkacsoport
 • Vízminőségi szakértői csoport

 


ROMÁNIA MAGYARORSZÁG  
Románia zászlaja Magyar zászló Románia térkép
Románia zászlaja Magyar zászló  
Románia címere Magyar címer  
Románia címere Magyarország címere  

 

Magyar-Román Vízügyi Bizottság  

 • Ár- és Belvízvédekezés Albizottság    
 • Vízgazdálkodási és Hidrometeorológiai Albizottság     
 • Vízminőségi Albizottság
 • Víz Keretirányelv Szakértői Csoport   

SZERB KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG  
Szerbia zászlaja Magyar zászló Szerbia térkép
Szerbia zászlaja Magyar zászló  
Szerbia címere Magyar címer  
Szerbia címere Magyarország címere  

 

Magyar-Szerb Vízgazdálkodási Bizottság

 • Vízkárelhárítási Albizottság       
 • Vízgazdálkodási Albizottság      
 • Vízminőségvédelmi Albizottság 

SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG  
Szlovákia zászlaja Magyar zászló Szlovák térkép (vízfolyás)
Szlovákia zászlaja Magyar zászló  
Szlovákia címere Magyar címer Szlovák térkép
Szlovákia címere Magyarország címere  

 

Magyar-Szlovák Határvízi Bizottság        

 • Duna Albizottság      
 • Ipoly Albizottság      
 • Tisza és mellékfolyók Albizottság      
 • Közös Hidrológiai és Vízminőségi Albizottság    
 • Pénzügyi Szakcsoport       

SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG  
Szlovénia zászlaja Magyar zászló Szlovén térkép
Szlovénia zászlaja Magyar zászló  
Szlovénia címere Magyar címer  
Szlovénia címere Magyarország címere  

 

Állandó Magyar-Szlovén Vízgazdálkodási Bizottság        

 • Vízgazdálkodási Munkacsoport
 • Vízminőségvédelmi Munkacsoport     

UKRÁN KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁG  
Ukrajna zászlaja Magyar zászló Ukrán térkép
Ukrajna zászlaja Magyar zászló  
Ukrajna címere Magyar címer  
Ukrajna címere Magyarország címere  

 

Magyar-Ukrán Határvízi Vízgazdálkodási Bizottság       

 • Vízkárelhárítási Szakcsoport      
 • Hidrológiai és Vízgazdálkodási szakcsoport
 • Vízminőség-védelmi Szakcsoport

Last modifying: 2015. február 20., péntek 11:15