Events

14
2015. február 14., szombat

Bird watching trip

madarvilagnap

The ‘Janus Pannonius’ Museum organises an end-of-winter trip to the River Dráva linked to the anniversary of the Ramsar Convention in February (World Wetlands Day on 2nd February). Companied by an ornithologist with local knowledge, one can get an insight into the characteristics of the oxbow as wetland habitat.

3
2015. február 3., kedd

Flood vulnerability in Hungary – 6th conference in the series

The General Directorate of Water Management together with the Scientific Council for the Water Sector launched a series of conferences in 2014 titled ‘Flood vulnerability in Hungary’.

22
2015. január 22., csütörtök

EDUCATIO – International Education Fair 2015

Educatio

Having been the largest fair of the educational market, the annual International Education Fair ‘EDUCATIO’ has been organized and will be held in Budapest between 22nd – 24th January 2015.

Events archive
Content manager: Szabó Katalin, nemzetközi referens

Kétoldalú együttműködés

2013. november 15., péntek 12:00
Kétoldalú vízügyi nemzetközi együttműködés

 

Részvétel a minisztériumi szintű kétoldalú együttműködésben

A Magyar-Holland Vízügyi Közös Bizottság 1984 óta koordinálja a két ország közötti vízügyi együttműködést. A holland fél a rendszerváltás, illetve Magyarország EU csatlakozása után is fontosnak tartotta az együttműködés folytatását. Az OVF jogelődje a VKKI látta el hosszú éveken keresztül a Bizottság titkári feladatait, továbbá a nagy nemzeti projektekkel, mint a „Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése", „Room for the River" (Helyet a folyónak), illetve a vízgazdálkodás finanszírozása témával kapcsolatos együttműködés koordinálását. Ezen témákkal kapcsolatban 2007-2010. között rendszeres szakértői konzultációkra került sor  Hollandiában és Magyarországon.

A VKKI, azaz az OVF jogelődje aktívan közreműködött 2009-ben az együttműködés 25. éves jubileuma alkalmából Siófokon és Budapesten tartott kétoldalú rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.

Az OVF jogelődök révén a jelenleg is a Főigazgatóság állományába tartozó szakemberek számtalan esetben aktívan részt vettek az együttműködésben. A két ország jelenleg is intenzív érdeklődését mutat a holland gondozásban lévő „Helyet a folyónak” és a magyar „Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése” elnevezésű programok iránt, melyek tanulmányozására eddig is több kölcsönös cserelátogatás jött létre mindkét Fél szervezésében.

A Külügyminisztérium várhatóan a jövő évben fogja megtartani a III. Magyar-Holland Fórumot, melyen vízügyi témájú kérdések megvitatása is helyet kap. Az OVF felajánlotta segítségét a szakmai előadások megtartásában, valamint a III. plenáris szekcióülés – „árvízvédelmi tervek”c. témakörhöz kapcsolódva tanulmányutat tervez szervezni a holland vízügyi szakembereknek.

A Holland Fél kezdeményezésére javasoltuk, hogy az idén Budapesten tartott Víz Világfórum (2013. október 8-11.) Tudományos Fórumának programjába vegyék fel a több országot érintő árvízzel kapcsolatos megbeszélést. A megvitatásra javasolt témakör ezúttal a Víz Világfórum programjába nem került be, ezért tervezzük, hogy jövőre ebben a témában egy nemzetközi konferenciát szervezünk.

A magyar-bajor vízügyi együttműködés az OVF és a Bajor Tartományi Vízgazdálkodási Hivatal (Landesamt für Wasserwirtschaft) megállapodásával kezdődött 1991-ben. 2001-től tárca szintű együttműködés formájában folytatódott, amiben koordinátor szerepet játszottak az OVF jogelődei. 2003-ban a magyar vízügyi vezetők részt vettek a Landesamt für Wasserwirtschaft 125 éves jubileumi ünnepségén. 2005-ben árvízvédelmi szakmai fórumot rendeztek Jochensteinben, 2008-ban a Bajor Környezetvédelmi Minisztérium vízügyi küldöttsége látogatott Magyarországra. Ennek előkészítésében, lebonyolításában aktívan részt vett az OVF jogelődje, a VKKI. 2010-ben a VKKI szervezésében Münchenben került sor konzultációkra a vízgazdálkodás finanszírozása témájában.

Jelenleg a tavaly lezárult LABEL projekttel kapcsolatos utómegbeszélések zajlanak a Bajor és a Magyar Fél között, melyben elsősorban a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság vesz részt, azonban az OVF, mint vízügyi középirányító szerv is szerepet vállal.

A magyar-kínai vízügyi együttműködés alapja a KvVM (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, jelenleg Vidékfejlesztési Minisztérium) és a kínai Vízügyi Minisztérium között 2003. április 17-én aláírt Együttműködési Szándéknyilatkozat. Az OVF közreműködik a kínai küldöttségek magyarországi fogadásában és a Kínában szervezett szakmai rendezvények előkészítésében. Különösen jó kapcsolat alakult ki a Sárga-folyó Bizottsággal.

A magyar-cseh vízügyi együttműködés keretében a KvVM (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, jelenleg a Vidékfejlesztési Minisztérium része) és a Cseh Mezőgazdasági Minisztérium Vízügyi Szekciója között 2001. óta évente vezetői szintű konzultációkra került sor. A szakmai műhelyek kiemelt témái a vízellátás-szennyvíztisztítás, az árvízvédelem és a vízgyűjtő-gazdálkodás voltak. A konzultációkon az OVF jogelődei rendszeresen közreműködtek.

 

Az OVF nemzetközi együttműködési megállapodásai

Az OVF jogelődje, a VKKI négy vízügyi igazgatósággal együtt 2008. december 8-án Budapesten írta alá a Seine-Normandie és a Loire-Bretagne Vízgyűjtő Ügynökségekkel kötött, új magyar-francia vízügyi együttműködési megállapodást. A két francia partnerrel a VKKI jogelődje 1998 és 2004 óta folytatott együttműködést a vízellátás-szennyvíztisztítás, árvízvédelem és újabban a Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtása témakörében. Az új megállapodás alapján 2009-ben és 2010-ben Budapesten a VKI megvalósításának gazdasági kérdéseivel, az EU elnökség francia tapasztalataival és a városi vízgazdálkodással kapcsolatban magyar-francia munkaértekezletet rendeztünk. .

Magyar-spanyol viszonylatban az OVF jogelődei 1994 és 2002 között együttműködést folytattak a CEDEX Hidraulikai Központjával. Ezt követően 2007-ben a spanyol Víz Igazgató a korábbi vízügyi együttműködés folytatását kezdeményezte, amelynek koordinálását az OVF jogelődje, a VKKI látta el. Tapasztalatcserékre került sor a határvízi és az EU együttműködéssel kapcsolatban.

A magyar-mongol vízügyi együttműködésnek hosszú hagyományai vannak. Ezt a Külügyminisztérium támogatásával (NEFE) újították meg 2008. május 15-én, amikor Ulanbátorban az OVF jogelődje, a VKKI és a Mongol Vízügyi Hivatal vezetői aláírták az új együttműködési megállapodást. 2008. decemberben az OVF jogelődje, a VKKI közreműködött a mongol miniszteri küldöttség programjának előkészítésében, illetve ugyancsak a NEFE támogatásával mongol vízügyi szakértőket fogadott. 2009. májusában tárgyalásokra került sor Ulanbátorban a magyar szakértői közreműködés lehetőségeiről. Megállapodás jött létre arról. hogy a magyar Fél megvizsgálja a Herlen folyó vízgyűjtője fejlesztési terve kidolgozásának lehetőségét a korábban kidolgozott regionális keretterv figyelembe vételével.  2010. júniusában a mongol Vízügyi Hivatal szervezésében került sor a kelet-mongóliai helyszínek bejárására a Herlen, a Halhin gol, az Uldz és az Onon vízgyűjtőjén. A mongol Fél javasolta, hogy kerüljön összeállításra egy projekt javaslat „Kelet Mongólia Integrált Vízgazdálkodási Modellje" címmel, aminek összeállítása most van folyamatban.

 

Last modifying: 2015. január 23., péntek 09:53