Content manager: Szabó Katalin, nemzetközi referens

Kétoldalú együttműködés

2013. november 15., péntek 12:00
Kétoldalú vízügyi nemzetközi együttműködés

 

Részvétel a minisztériumi szintű kétoldalú együttműködésben

A Magyar-Holland Vízügyi Közös Bizottság 1984 óta koordinálja a két ország közötti vízügyi együttműködést. A holland fél a rendszerváltás, illetve Magyarország EU csatlakozása után is fontosnak tartotta az együttműködés folytatását. Az OVF jogelődje a VKKI látta el hosszú éveken keresztül a Bizottság titkári feladatait, továbbá a nagy nemzeti projektekkel, mint a „Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése", „Room for the River" (Helyet a folyónak), illetve a vízgazdálkodás finanszírozása témával kapcsolatos együttműködés koordinálását. Ezen témákkal kapcsolatban 2007-2010. között rendszeres szakértői konzultációkra került sor  Hollandiában és Magyarországon.

A VKKI, azaz az OVF jogelődje aktívan közreműködött 2009-ben az együttműködés 25. éves jubileuma alkalmából Siófokon és Budapesten tartott kétoldalú rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.

Az OVF jogelődök révén a jelenleg is a Főigazgatóság állományába tartozó szakemberek számtalan esetben aktívan részt vettek az együttműködésben. A két ország jelenleg is intenzív érdeklődését mutat a holland gondozásban lévő „Helyet a folyónak” és a magyar „Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése” elnevezésű programok iránt, melyek tanulmányozására eddig is több kölcsönös cserelátogatás jött létre mindkét Fél szervezésében.

A Külügyminisztérium várhatóan a jövő évben fogja megtartani a III. Magyar-Holland Fórumot, melyen vízügyi témájú kérdések megvitatása is helyet kap. Az OVF felajánlotta segítségét a szakmai előadások megtartásában, valamint a III. plenáris szekcióülés – „árvízvédelmi tervek”c. témakörhöz kapcsolódva tanulmányutat tervez szervezni a holland vízügyi szakembereknek.

A Holland Fél kezdeményezésére javasoltuk, hogy az idén Budapesten tartott Víz Világfórum (2013. október 8-11.) Tudományos Fórumának programjába vegyék fel a több országot érintő árvízzel kapcsolatos megbeszélést. A megvitatásra javasolt témakör ezúttal a Víz Világfórum programjába nem került be, ezért tervezzük, hogy jövőre ebben a témában egy nemzetközi konferenciát szervezünk.

A magyar-bajor vízügyi együttműködés az OVF és a Bajor Tartományi Vízgazdálkodási Hivatal (Landesamt für Wasserwirtschaft) megállapodásával kezdődött 1991-ben. 2001-től tárca szintű együttműködés formájában folytatódott, amiben koordinátor szerepet játszottak az OVF jogelődei. 2003-ban a magyar vízügyi vezetők részt vettek a Landesamt für Wasserwirtschaft 125 éves jubileumi ünnepségén. 2005-ben árvízvédelmi szakmai fórumot rendeztek Jochensteinben, 2008-ban a Bajor Környezetvédelmi Minisztérium vízügyi küldöttsége látogatott Magyarországra. Ennek előkészítésében, lebonyolításában aktívan részt vett az OVF jogelődje, a VKKI. 2010-ben a VKKI szervezésében Münchenben került sor konzultációkra a vízgazdálkodás finanszírozása témájában.

Jelenleg a tavaly lezárult LABEL projekttel kapcsolatos utómegbeszélések zajlanak a Bajor és a Magyar Fél között, melyben elsősorban a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság vesz részt, azonban az OVF, mint vízügyi középirányító szerv is szerepet vállal.

A magyar-kínai vízügyi együttműködés alapja a KvVM (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, jelenleg Vidékfejlesztési Minisztérium) és a kínai Vízügyi Minisztérium között 2003. április 17-én aláírt Együttműködési Szándéknyilatkozat. Az OVF közreműködik a kínai küldöttségek magyarországi fogadásában és a Kínában szervezett szakmai rendezvények előkészítésében. Különösen jó kapcsolat alakult ki a Sárga-folyó Bizottsággal.

A magyar-cseh vízügyi együttműködés keretében a KvVM (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, jelenleg a Vidékfejlesztési Minisztérium része) és a Cseh Mezőgazdasági Minisztérium Vízügyi Szekciója között 2001. óta évente vezetői szintű konzultációkra került sor. A szakmai műhelyek kiemelt témái a vízellátás-szennyvíztisztítás, az árvízvédelem és a vízgyűjtő-gazdálkodás voltak. A konzultációkon az OVF jogelődei rendszeresen közreműködtek.

 

Az OVF nemzetközi együttműködési megállapodásai

Az OVF jogelődje, a VKKI négy vízügyi igazgatósággal együtt 2008. december 8-án Budapesten írta alá a Seine-Normandie és a Loire-Bretagne Vízgyűjtő Ügynökségekkel kötött, új magyar-francia vízügyi együttműködési megállapodást. A két francia partnerrel a VKKI jogelődje 1998 és 2004 óta folytatott együttműködést a vízellátás-szennyvíztisztítás, árvízvédelem és újabban a Víz Keretirányelv (VKI) végrehajtása témakörében. Az új megállapodás alapján 2009-ben és 2010-ben Budapesten a VKI megvalósításának gazdasági kérdéseivel, az EU elnökség francia tapasztalataival és a városi vízgazdálkodással kapcsolatban magyar-francia munkaértekezletet rendeztünk. .

Magyar-spanyol viszonylatban az OVF jogelődei 1994 és 2002 között együttműködést folytattak a CEDEX Hidraulikai Központjával. Ezt követően 2007-ben a spanyol Víz Igazgató a korábbi vízügyi együttműködés folytatását kezdeményezte, amelynek koordinálását az OVF jogelődje, a VKKI látta el. Tapasztalatcserékre került sor a határvízi és az EU együttműködéssel kapcsolatban.

A magyar-mongol vízügyi együttműködésnek hosszú hagyományai vannak. Ezt a Külügyminisztérium támogatásával (NEFE) újították meg 2008. május 15-én, amikor Ulanbátorban az OVF jogelődje, a VKKI és a Mongol Vízügyi Hivatal vezetői aláírták az új együttműködési megállapodást. 2008. decemberben az OVF jogelődje, a VKKI közreműködött a mongol miniszteri küldöttség programjának előkészítésében, illetve ugyancsak a NEFE támogatásával mongol vízügyi szakértőket fogadott. 2009. májusában tárgyalásokra került sor Ulanbátorban a magyar szakértői közreműködés lehetőségeiről. Megállapodás jött létre arról. hogy a magyar Fél megvizsgálja a Herlen folyó vízgyűjtője fejlesztési terve kidolgozásának lehetőségét a korábban kidolgozott regionális keretterv figyelembe vételével.  2010. júniusában a mongol Vízügyi Hivatal szervezésében került sor a kelet-mongóliai helyszínek bejárására a Herlen, a Halhin gol, az Uldz és az Onon vízgyűjtőjén. A mongol Fél javasolta, hogy kerüljön összeállításra egy projekt javaslat „Kelet Mongólia Integrált Vízgazdálkodási Modellje" címmel, aminek összeállítása most van folyamatban.

 

Last modifying: 2015. január 23., péntek 09:53