Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

150 éve történt

2014. december 19., péntek 15:02

1865. szeptember 28.


Az 1849-ben hazafias szónoklatai miatt halálra ítélt, majd kegyelmet kapott Lévay Sándor egri püspök, az Alsószabolcsi Tiszaszabályozó Társulat elnöke gr. Széchenyi István emlékére a Tisza-szabályozás első kapavágásának színhelyén, a tiszadobi töltés oldalában emlékoszlopot avatott fel.

 


1865. november


James Abernethy angol főmérnököt Majláth György főkancellár meghívta a Tisza-szabályozási munkák megtekintésére és a száraz alföldi vidékek öntözési lehetőségeinek megvizsgálására. Az olaszországi Cavour-csatorna építője a következő évben elkészítette egy Tiszalök és Gyoma közötti öntözőcsatorna tervét, amelyben helyet kapott egy tiszai duzzasztómű terve is.


1865.


Pesten német és magyar nyelven megjelent Reitter Ferenc (1813-1874) „Duna-szabályozás Buda és Pest között, a Csepel-sziget s a soroksári Duna-új balpartján fekvő ártér ármentesítése” című munkája, amely az 1838-as pesti árvíz óta megfeneklett szabályozási kérdést újra felvezette, s közvetve elindítója lett a téma körül kialakult széles körű szakmai vitának.


1865.


* Schick Emil (Zombor) mérnök, vízépítési szakértő. Úttörő munkát végzett a Felső-Duna kisvízi mederszabályozásának megkezdésével. Külföldi és hazai szaklapokban publikált. 1924-1925 között a vízügyi szolgálat vezetője volt. (+ Budapest, 1930. november 1.)

 


1865. tele


A Tisza árvize a Bodrogköz gátjait áttörve Cigándtól Vissig vízzel borította a földeket.


1865.


Megjelent Pesten az első magyar nyelvű bányászati szakmunka, Zsigmondy Vilmos (1821-1888): „Bányatan, kiváló tekintettel a kőszénbányászatra. Kutatás, fúrás, s az ártézi kutak” címmel. Zsigmondy könyve az első magyar nyelvű bányászati szakmunka, amely az artézi kutakkal - Derczeni Dercsényi János 1836-ban megjelent tanulmánya ("Az artézi kutakról, honunkra alkalmaztatva") óta - első ízben foglalkozott Magyarországon.


1865.


*Hajagos Imre vízmérnök, miniszteri osztálytanácsos. Pályáját a szegedi folyammérnöki hivatalnál kezdte, majd a Dunánál (Komárom, Budapest, Esztergom) teljesített szolgálatot. 1912-től az esztergomi árvédelmi munkálatok kirendeltségének főnöke volt, s részt vett a lágymányosi kikötő terveinek elkészítésében. Nevét elsősorban szakirodalmi munkássága tette ismertté. (+ Budapest, 1918. május 17.)


1865.


Megkezdte a Duna-víz hőmérsékletére vonatkozó első folyamatos méréseket Greguss Gyula (1829-1869) fizikus, aki a több mint egy esztendőn (17 hónapon) át tartó mérések eredményeit az akadémia folyóiratában adta közre 1866-ban.


Jelmagyarázat:  *   született   +  meghalt


 

Utolsó módosítás: 2014. december 30., kedd 09:37, Vass Zsuzsanna