Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése

2017. június 26., hétfő 13:40

infoblokk_KA2

Előzmények

Az 1970-es években a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer (HTVR) megálmodott létesítményeinek csak egy kis hányada valósult meg. s ez a tény csaknem lehetetlenné tette, a HTVR koncepciójában megfogalmazott feladatok megvalósítását. A társadalmi igények hatására a 2000-es évek elején CIVAQUA néven a HTVR alapjaira épülő új fejlesztési tervet dolgoztak ki.

A CIVAQUA programban a főbb területfejlesztési igények a következők voltak:

 • Öntözési lehetőségek biztosítása a Debrecen környéki kiváló minőségű mezőgazdasági területeken,
 • Debrecen környezeti állapotának javítása a Tócó-patak vonalában kialakítandó wet-land övezet létrehozásával,
 • A porszennyezés elhárítása, illetve csökkentése,
 • A Debreceni Nagyerdő vízháztartási helyzetének javítása (talajvízdúsítás, mikroklíma javítása, degradáció folyamatának meggátolása),
 • Erdőspusztai jóléti tórendszer vízpótlása (vízhiányos állapotok megszüntetése).

A CIVAQUA fejlesztési program elemei közül a mai napig semmi nem valósult meg. Jelen projekt első lépésként, a pályázati konstrukció lehetőségein belül, ezen célok elérését kívánja előmozdítani.

A projekt célkitűzéseit az alábbi szakpolitikai tervek szerint alakították ki:

KEHOP 2014-2020 - 1.1.1.1 - A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, természeti katasztrófák kockázatának csökkentése

KEHOP-1.3.0  -  Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása

Kvassay Jenő Terv Megalapozó fejezetek, OVF Budapest 2015. május 31. - Mezőgazdasági vízgazdálkodás

Célok

A támogatási szerződésben megfogalmazott cél a Debrecentől Nyugatra eső kiváló minőségű mezőgazdasági termőterületek öntözhetőségének főművi fejlesztése. A fejlesztés hatásterülete mintegy 2300 ha. A szükséges öntözővíz a Keleti-főcsatorna vízkészletéből biztosítható.

A projekt az öntözési feladatok ellátásán túl azon távlati cél elérésének is egy eleme, amely szerint a H-III gerincvezetéken érkező Tisza vizet nyomás nélkül juttatják el egy tervezett, 170 ha területű Ágod-völgyi tározóba. Ez a tározó nagyban hozzájárulna a térség rendezetlen belvíz elvezetési és visszatartási problémáinak megoldásához, távlatokban pedig a 57 ha-os Nagy tó/Debrecen tározó nevű jóléti tó feltöltési és vízpótlási vízellátása lenne a feladata.

A projekt két projektelemből tevődik össze.

Az 1. számú projektelem a  H-III-2 mellékvezeték építése

A mellékvezeték 6.200 m-en keresztül vezeti a vizet a H-III gerincvezetékből a távlatokban megépítendő Ágos-völgyi tározó, valamint a Debrecen határában tervezett jóléti tó vízellátására. Jellemző adatok:

 • átmérő: 1.000 mm
 • hossz:   6.200 fm

A H-III-2 vezetéken 2 db elzáró szerelvénnyel ellátott tolózárakna épül, melyek 0+030, és a 6+200 szelvényekben helyezkednek el. A vezetéken 500 méterenként vízkivételi műtárgyat kell építeni. A műtárgyak nem a gerincvezetéknek helyt adó (út) földrészleten építendők, hanem az azzal szomszédos mezőgazdasági területen. A H-III-2 vezetéken létesítendő műtárgyak kialakítása vasbeton.

A 2. számú projektelem a HTVR szivattyútelep átépítése:

 • 2 db szivattyú felújítása
 • 1 db új szivattyú beszerzése
 • udvartéri vezetékek cseréje 75 m
 • öltöző, tartózkodó létesítmények felújítása 100 m2

A projekt további célja a vízvisszatartás és vízszétosztás a vizeink jobb hasznosítása érdekében. Ezt a Kvassay Jenő terv is súlyponti feladatként határozta meg.

A projekt által három település - Debrecen, Ebes és Balmazújváros - érintett. A projekt hatásterülete Debrecen és Ebes tekintetében a Hajdúhátság, Balmazújváros tekintetében pedig a Hortobágy kistájat érinti.

A Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése szerepel a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében felsorolt, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program nevesített kiemelt projektjei között.

A projekt kezdete                            2017.06.01.
A projekt tervezett befejezése:      2022. március 31.
A projekt költsége/támogatása:    2 234 623 363 Ft

A támogatás mértéke                  100%

További információ:              hajduhatsagivizgazd.ovf.hu/

 

Utolsó módosítás: 2021. szeptember 21., kedd 14:09, Pákozdi József