Tartalomfelelős: Juhász Máté, projekt monitoring munkatárs

Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem

2017. július 04., kedd 10:54

szechenyi2020

A projekt rövid ismertetése

A Kormány 1523/2019. (IX. 5.) Korm. határozatával döntött a KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú („Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című) projektnek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú kiemelt projektként történő nevesítéséről, támogatási szerződése módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról az alábbiak szerint:

A Kormány egyetértett a KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú, „Esztergom árvízvédelmének fejlesztése I. ütem” című projektnek (a továbbiakban: projekt) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében előkészítési célú kiemelt projektként történő nevesítésével; továbbá egyetértett a projekt támogatásának csökkentésével és a támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

A projekt összeköltsége így 900 000 000 HUF.

A projekt elsődleges feladata a Komplex előkészítési feladatok, ezen belül az előzetes tanulmányok és engedélyezési dokumentumok előállítása lesz, mely feladatok magukba foglalják a VIZITERV Environ Kft. „Esztergom árvízvédelmi fejlesztése I. ütem” KEHOP-1.4.0-15-2016-00015 azonosító számú projekt komplex előkészítési feladatai tárgyú szerződének 2. számú melléklete szerinti, már elvégzett és elszámolható feladatokat, valamint az alábbi feladatokat: - Alap kiviteli tervek készítése - Előzetes régészeti feltáró munkálatok elvégzése - Fakivágási- és erdőtelepítési tervek betervezett költsége

Esztergom árvízvédelmének fejlesztése tervezett új nyomvonalon a jelenlegi védvonal kezdő szelvényének környezetétől indul ki. A védmű a Prímás szigeten átvezetve, a mellékágat két helyen keresztezve és az Esztergom déli városrésznél a Tát-Esztergom közötti nyílt ártér bevédésével valósítható meg. Az árvízszintek növekedése és a jogszabályi változások miatt szükségessé vált a részletes felülvizsgálata a védvonal bekötési lehetőségének mind a kezdő, mind a végszelvény esetében, beleértve a Kenyérmezei patak jobb partján szükséges fejlesztési beavatkozásokat a magaspart széléig. A projekt során ezen tervezési és előkészítési munkálatokra kerül sor.

A projekt korábbi fázisában megkezdett ingatlanvásárlások a Területszerzés eljárása során befejeződnek. Ennek célja a későbbiekben tervezett beavatkozások gördülékeny elvégzése.

A projekt ezen részében sor kerül a PR vállalkozó beszerzésésre, mely a FAKSZ szerződéses feladatai közé tartozik. A beszerzésre kerülő PR vállalkozó a projekt kommunikációs tervében (későbbiekben kerül összeállításra) meghatározott feladatokat végzi el, szervezi és bonyolítja a megrendezésre kerülő PR eseményeket.

A projekt során jelenleg a tevékenységek komplex előkészítése és tervezése történik.

A projekt műszaki szakmai eredménye(i) a beavatkozási feladatok, intézkedési javaslatok kidolgozása lesz.

Projekt kezdete: 2016.08.29
Projekt vége: 2022.05.30
Projekt támogatási összege/intenzitás: 900.000.000.-
Kedvezményezett: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Konzorciumi partner: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

 

Utolsó módosítás: 2021. november 24., szerda 12:28, Regdánszki Tamara