Csatolmányok

Ajánlattevők listája Ajánlattevők listájaBontás - Dunántúl-Csepel - LOT1 Bontás - Dunántúl-Csepel - LOT1Bontás - Észak Alföld - LOT2 Bontás - Észak Alföld - LOT2Bontás - Dél Alföld - LOT3 Bontás - Dél Alföld - LOT3I.kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT3 - modositott.pdf I.kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT3 - modositott.pdfII.kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT3 - modositott.pdf II.kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT3 - modositott.pdfAjanlatteteli felhivas - LOT3 - modositott Ajanlatteteli felhivas - LOT3 - modositottTajekoztato felhivas es dokumentacio modositasarol - LOT3 Tajekoztato felhivas es dokumentacio modositasarol - LOT3Ajanlatteteli felhivas -  Belvizvedelemi szivattyutelepek -LOT2 - modositas Ajanlatteteli felhivas - Belvizvedelemi szivattyutelepek -LOT2 - modositasII.kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT2 - modositas.docx II.kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT2 - modositas.docxTajekoztato felhivas es dokumentacio modositasarol - LOT2 Tajekoztato felhivas es dokumentacio modositasarol - LOT2I.kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT2 - modositas.docx I.kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT2 - modositas.docxII.kötet - szivattyutelepek - LOT1 - modositas.pdf II.kötet - szivattyutelepek - LOT1 - modositas.pdfI. kötet - szivattyutelepek - LOT1 - modositas.pdf I. kötet - szivattyutelepek - LOT1 - modositas.pdfAF - szivattyutelepek -LOT1- modositas AF - szivattyutelepek -LOT1- modositasTajekoztato felhivas es dokumentacio modositasarol - LOT1 Tajekoztato felhivas es dokumentacio modositasarol - LOT1atveteli igazolas_LOT3 atveteli igazolas_LOT3atveteli igazolás_LOT2 atveteli igazolás_LOT2atveteli  igazolas_LOT1 atveteli igazolas_LOT1Ajanlatteteli felhivas LOT3 Ajanlatteteli felhivas LOT3Ajanlatteteli felhivas - LOT2 Ajanlatteteli felhivas - LOT2Ajanlatteteli felhivas - LOT1 Ajanlatteteli felhivas - LOT1I_kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT3.pdf I_kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT3.pdfII_kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT3.pdf II_kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT3.pdfIII_kotet_kiviteli_LOT3 III_kotet_kiviteli_LOT3IV_kotet_kiviteli_LOT3 IV_kotet_kiviteli_LOT3V_kotet_kiviteli_LOT3 V_kotet_kiviteli_LOT3I_kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT2.pdf I_kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT2.pdfIII_kotet_kiviteli_LOT2 III_kotet_kiviteli_LOT2IV_kotet_kiviteli_LOT2 IV_kotet_kiviteli_LOT2V_kotet_kiviteli_LOT2 V_kotet_kiviteli_LOT2II_kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT2.pdf II_kötet - Belvizvedelemi szivattyutelepek - LOT2.pdfV_kotet_kiviteli_LOT1 V_kotet_kiviteli_LOT1IV_kotet_kiviteli_LOT1 IV_kotet_kiviteli_LOT1III_kotet_kiviteli_LOT1 III_kotet_kiviteli_LOT1II_kötet - szivattyutelepek - LOT1.pdf II_kötet - szivattyutelepek - LOT1.pdfI.kötet - szivattyutelepek - LOT1.pdf I.kötet - szivattyutelepek - LOT1.pdf

Sajtószoba

26
2021. augusztus 26., csütörtök

Magyarország harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervének társadalmasítási fórumai

kozlemeny

Az Európai Unió legösszetettebb, a vizek védelmére és fenntartható vízhasználatára vonatkozó irányelvek ernyőjogszabályának, a 2000-ben hatályba lépett Víz Keretirányelvnek (VKI) kezdetek óta az egyik fontos alappillére volt a társadalom bevonása.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója

2017. május 05., péntek 11:04

A projekt rövid leírásainfoblokk_KA2

A gyakoribbá váló rendkívüli időjárási események, a lezúduló nagy esőzések, veszélyes helyzeteket és komoly károkat okozhatnak. A bekövetkezhető szélsőséges helyzetek mérséklését célozzák a fejlesztések a belvízelvezető rendszerek alkalmas műszaki állapotának megteremtésével.

A belvízvédelmi szivattyútelepek rekonstrukciója keretében az elöregedett, vagy nem megfelelő kapacitású, nem megfelelő üzembiztonságú szivattyútelepek rekonstrukciója valósul meg, a kapcsolódó műtárgyak, egyéb gépi berendezések, csőhálózatok, energiaellátó létesítmények, valamint a szivattyúgépházak, kezelőépületek átépítésével, felújításával. Cél a károk mérséklése, ezáltal az üzemeltetés költségeinek csökkentése.

A projekt hosszú távú célja

A fejlesztés célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése, a főművek védképességének hosszú távú megőrzése. Közvetlen cél a belvízlevezető hálózat legkritikusabb pontjainak rekonstrukciója.

A vízügyi igazgatóságok 41 szivattyútelepen terjesztettek fel rekonstrukciós igényt, ebből lett kiválasztva - 9 vízügyi igazgatóság területén - 11 db javaslat.

A kiválasztás során előtérbe került a gerebek kiépítése, illetve korszerűbb berendezésre történő cseréje (9 db új gereb), az elektromos rendszerek biztonságának fejlesztése, illetve szivattyúegységek korszerűsítése. A kiválasztásnál szempont volt a térség belvíz veszélyeztetettsége is.

A fejlesztések  hozzájárulnak a KEHOP 1. prioritási tengely célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt célja és várható eredménye egyértelműen kapcsolódik a legfontosabb Uniós irányelvekhez, mint a Víz Keretirányelv (2000/60/EK), az Árvízi Irányelv (2007/60/EK). Emellett kapcsolódik a hazai stratégiák célkitűzéseihez, mint a Kvassay Jenő Terv, (Második) Nemzeti ÉghajlatváltozásiStratégia (2014-2025, kitekintés 2050-ig), Nemzeti Környezetvédelmi Program, Nemzeti Vidékstratégia, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása javítja a szélsőséges hidrológiai és vízjárási helyzetekhez történő alkalmazkodást.

A Kvassay Jenő Nemzeti Vízstratégia

fejlesztési elképzelése szerint a belvíz és kettősműködésű rendszerek fejlesztése, az árvízi kockázati tervezés részét képező belvíz elleni tervezés fontos eszközeinek kell lennie. A fejlesztés során elsődleges szempont a vízelvezetési, uszadék-eltávolítási problémák megoldása, a környező mezőgazdasági területekről a belvizek levezetésének javítása, a meder vízszállító képességének javítása. A vízgazdálkodás egyik 2020-ig megoldandó súlyponti feladata közé tartozik a vizeink jobb hasznosíthatósága érdekében és a vízkárok elkerülése érdekében történő vízvisszatartási rendszerek kialakítása, ezen belül is a vízpótlási és vízelvezetési infrastruktúra ki- és átalakítása, a vízszolgáltatási rendszerek (belvízi és öntözés vízhálózat) felülvizsgálata, felújítása és fejlesztése.

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia IV.3. Az éghajlatváltozás várható magyarországi hatásai a természeti erőforrásokra fejezete fejti ki részletesen az éghajlatváltozás „vizeinkre” gyakorolt kedvezőtlen befolyásait és az alkalmazkodási eljárásokat, illetve azok kockázatait. Az éghajlatváltozás növekvő kockázatot jelent a vízgazdálkodás számára. A kockázat mértéke bizonytalan, függ a bekövetkezés valószínűségétől és súlyosságától. Az elővigyázatosság elvét szem előtt tartva, igen súlyos következményekkel járó hatásokhoz alkalmazkodni akkor is indokolt lehet, ha a bekövetkezés valószínűsége alacsony. Az alkalmazkodás csökkenti a kockázatot, a sérülékenység kivédhető vagy minimálisra szorítható, ezért fontos az erőforrások takarékos, hatékony kihasználása. A területi vízgazdálkodásban az éghajlatváltozás szélsőséges hatásai tekintetében számolni kell a belvízi elöntések bizonytalanságával.

A tervezett beavatkozás többsége a vizek jó ökológiai állapotának megőrzése szempontjából kedvezőtlen elemet nem tartalmaz, hiszen nem egy új szivattyútelep létesítéséről, hanem egy már meglévő rekonstrukciójáról van szó. Több esetben a felújításoknak köszönhetően lehetőség van arra, hogy megakadályozzák a szennyezések befogadóba jutását, így a szennyezés helyben tartható és közömbösíthető, mely a VGT célkitűzéseit támogatja.

Egy projektelem, a Búberki szivattyútelep gépészeti felújítása közvetett módon támogatja a VGT célkitűzéseinek elérését, mivel hozzájárul egy olyan rendszer üzemeltetéséhez, mely a Balaton, tehát hazánk legfontosabb állóvizének vízminőségét hivatott javítani, illetve természetvédelmi és turisztikai szempontból is jelentős értéket képvisel. Az egyes projektelemek külön-külön is összhangban vannak a fent említett stratégiákkal.

A támogatás összege/mértéke:      820 000 000 HUF/100%

A projekt kezdési időpontja:           2015.10.12

A projekt várható befejezése:         2019.12.20

További információk:                      http://belvizszivattyu.ovf.hu/

 

1. oldal   2   3  
Utolsó módosítás: 2018. szeptember 20., csütörtök 12:07, Pákozdi József