Sajtószoba

7
2021. október 7., csütörtök

Velencei-tó üzemirányítású célú vízpótlásának eredménye

kozlemeny

Befejeződött a Velencei-tó vízpótló rendszerének 5 napon keresztül tartó üzemirányítási vizsgálata és megtörtént az eredmények kiértékelése.

5
2021. október 5., kedd

Országos Védelmi Gyakorlat - Vízügy 21.10.05

OVF_kozlemeny_01

40 év után újra Országos Védelmi gyakorlatot tart a Vízügy október 5-én és 6-án, az egykori vízügyi főmérnökről, Karcagi Gáborról elnevezett, európai viszonylatban is egyedülálló, új Árvízvédelmi Gyakorlóközpontban.

5
2021. október 5., kedd

Ilyen 40 éve nem volt! Országos Védelmi Gyakorlat a vízügybe

OVF-meghivo_

Az alkalom jelentőségét mutatja, hogy csaknem 40 éve nem volt példa hasonló horderejű szakmai eseményre a vízügyi szolgálatban.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

Preventív intézkedések a balatont érintő vízminőségi problémák hosszú távon fenntartható kezelésére

2018. június 28., csütörtök 14:25

infoblokk_KA2

A projekt célja

A projekt célkitűzése a Balaton vízminőségének megőrzése, annak javítás, a Balaton északi partján lévő torkolati szűrőmezők állapotfelmérésén alapuló fejlesztési szükségesség meghatározásával, ami közvetlenül a Balatonba jutó tápanyag- (N-, P-formák) -többlet helyben tartását, visszatartását valósítja meg.

A Balaton északi partján, a Balaton-felvidékről a tó felé igyekvő vízfolyások nagy mennyiségű lebegtetett és görgetett hordalékot szállítanak, amelyek a torkolati szakaszok lassú feltöltődéséhez vezetnek. A dombvidéki vízfolyásokra épített hordalékfogó tározókban a vízfolyás sebessége lelassul, a szállított hordalék emiatt lerakódik. A létesítmények az elmúlt évtizedekben felteltek, feliszapolódtak, funkciójukat már nem tudják betölteni, a szállított hordalék a Balaton medrében szétterülve hordalékkúpok formájában jelentkezik. A projekt során a feltelt, már funkcióját betölteni nem tudó létesítmények felmérését követően megvalósul azok jó karba helyezése, reaktiválása, kidolgozásra kerül a létesítmények vonatkozásában közép és hosszú távú fenntartási, gazdálkodási tervek készítése. 

A projekt környezeti, gazdasági és szociális téren, hosszú távon biztosítandó, fenntartható fejlődés feltételinek megteremtése, környezeti értékek védelme, a környezetbiztonság növelése a vízrendszeren, a víztestek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérése, valamint a Balaton vízkészletével való gazdálkodás fejlesztése.

A projekt előkészítés szakaszában az alábbi vizsgálatok és felmérések valósulnak meg, amelyek alapján véglegesítésre kerül a műszaki tartalom:

 • A Balaton jó állapotának biztosításához szükséges intézkedések megalapozásához javasolt helyszíni vizsgálatok és felmérések elvégzése a tó É-i vízgyűjtő területein.
 • A meglévő szűrőmezőkön és sankolótereken a feltöltődés mértékének pontos meghatározása a művekben, illetve a vízfolyás torkolatánál.
 • A kiülepedett mederanyag fizikai, kémiai vizsgálata, a szűrőmezőkben és sankoló tereken, illetve a vízfolyás torkolatánál.
 • A torkolati szakaszokon épített depóniák talajmechanikai jellemzőinek meghatározása az esetleges fejlesztések, gátmagasítások tervezéséhez.
 • A szűrőmezővel nem rendelkező vízfolyásokon vízhozam és vízminőségi vizsgálatok, kisvizes, középvizes és nagyvizes vízhozamnál.
 • A szűrőmezővel nem rendelkező vízfolyások torkolatánál iszapvizsgálat (fizikai, kémiai).

Megvalósuló fejlesztések:

 • A meglévő hordalékfogó műtárgyak, létesítmények rekonstrukciója, reaktiválása.
 • Vízkormányzást biztosító műtárgyak és létesítmények rekonstrukciója és fejlesztése.
 • Szűrőmezők hatékonyságának növelése, a hordalékfogó tározók átalakítása a helyi élővilág igényeire is figyelemmel.
 • A vízfolyások torkolati, torkolat közeli szakaszain a depóniák megerősítése, magasítása, az árvízi kockázat csökkentése érdekében.
 • A Balaton Északi partján betorkolló vízfolyásokon preventív intézkedések, beavatkozások megtétele, a vízminőségi problémák tómedren kívül tartása érdekében.
 • A meglévő szűrőmezőkön és sankoló terekben a lefolyási akadályok eltávolítása.
 • Azokon a vízfolyásokon, amelyek esetében még nem történt konkrét javaslattétel a torkolati műre, az állapotfelmérések eredményei alapján lehet döntést hozni.
 • Vízjogi üzemeltetési engedélyek beszerzésén túl kidolgozásra kerülnek a létesítmények vonatkozásában a közép és hosszú távú fenntartási, gazdálkodási tervek és üzemeltetési szabályzatok.
 • „Kárelhárítási területi terv” készítése a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján.
 • Eszközbeszerzés és meglévő eszközállomány fejlesztése a megvalósult létesítmények hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása érdekében.

A projekt költsége/támogatottsága:    5 156 230 000 Ft/100 %

A projekt kezdete                                  2017.10.16

A projekt befejezése:                            2023.10.30

Tervezett beszerzési határidő:              2023.10.31

Konzorciumi tag:                                    Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

 

 

 

Utolsó módosítás: 2021. augusztus 05., csütörtök 10:41, Uresch László