Tartalomfelelős:

Váli völgy vízrendezési feladatai

2016. június 15., szerda 17:15

infoblokk_KA2

 

A projekt bemutatása

A Váli-víz vízszállító képessége a vízfolyás utolsó, átfogó rendezése óta az intenzív feliszapolódás miatt jelentősen lecsökkent.

A vízfolyáson teljes körű fenntartási munkák elvégzésére utoljára 1974-76 között került sor. Ennek hiányában a Váli-víz állapota olyan mértékben romlik, hogy a mezőgazdasági területek mellett a belterületeket is veszélyeztetik a dombvidékről levonuló árhullámok.

A mederfeliszapolódás mellett a Váli-völgyben az erózió jelenti az egyik legnagyobb problémát. A nagy intenzitású, rövid idejű csapadékok nagymértékű csepperóziót okoznak: egy-egy intenzív csapadék tevékenység alkalmával a vízmosások felső része melletti szántóterületekről koncentráltan gyűlik össze a lemosódott talaj. Az erózió Baracskán és Válon jelentkezik leghangsúlyosabban.

A fejlesztés megvalósulásával javul a vízfolyás vízelvezető képessége, a Váli-záportározó építésével pedig a tározó alatti településeken csökken a meder mértékadó terhelése, összességében tehát javul az ár- és belvízvédelmi biztonság. A fenntartó utak, fenntartási sávok rendezésével a fenntartási feladatok könnyebben elvégezhetők lesznek.
Jelen projekt lehetőséget kínál a Váli-víz menti településeknek a vízelvezetési feladatokon túl olyan beavatkozásokra is, melyek a vízfolyások menti területek ökológiai potenciálját növelik.

A vízszállító képesség helyreállítása mellett fokozott társadalmi igény mutatkozik a meder természetes jellegének helyreállítására, ami magába foglalja a meder nyomvonalának rendezését, a mederszelvény alakjának természeteshez közelítő kialakítását, a mederben lévő és medret kísérő növényzet zónáinak helyreállítását.

Tervezett projektelemek

 • Terelőművek létesítése (kőből épült fenéklépcsők, csobogók)
 • Medermélyítés, mederkorrekció
 • Iszapeltávolítás mederkotrással (a kikerülő iszap és földanyag rendezett depónia formában kerül hátrahagyásra)
 • Természeti értéket nem képviselő növényzet eltávolítása

A projekt várható, számszerűsíthető eredményei

 • Mederrendezés mintegy 37 km, mederkorrekció mintegy 450 m hosszúságban
 • A Váli záportározóba szükség esetén, időszakosan betározható vízmennyiség 270.240 m3
 • A tározók megépítésével / átalakításával és a meder-rehabilitációval 7 településen nő az árvízi biztonság és csökken a helyi vízkár-veszélyeztetettség.
 • A Válon és Baracskán megépülő eróziós műtárgyak csökkentik a vízfolyás hordalék terhelését.
 • A projekt megvalósításával a Váli-víz három szakaszán (Alcsútdoboz Felsőrét, Füzesi rét és Alsórét) lehetővé válik vizes élőhely kialakítása
 • Növényzettelepítés, parti zonáció helyreállítása mintegy 25 km hosszúságban

A projekt várható, nem számszerűsíthető eredményei

 • A műszaki beavatkozásokkal javul a vízfolyás vízelvezető képessége
 • A Váli-záportározó kiépítésével csökken a meder mértékadó terhelése, ezáltal javul az ár- és belvízvédelmi biztonság
 • A vízfolyás rehabilitációjával és a vizes élőhelyek lehetőségének megteremtésével megvalósul a természeti értékek megőrzését célzó igény, erősödik a Váli-víz „zöldfolyosó” jellege
 • A fejlesztések révén vízvisszatartás valósul meg
 • Javul a környezet állapota

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Konzorciumi partner: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Projekt címe: Váli-völgy vízrendezési feladatai  
Szerződött támogatás összege: 3.640.894.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.5.0-15-2016-00006

A projekt kezdete      2017. 02. 09

A projekt befejezése    2021. 12. 20

További információk: http://valivolgy.ovf.hu/

1. oldal   2  
Utolsó módosítás: 2021. október 26., kedd 15:35, Regdánszki Tamara