Tartalomfelelős: Dr. Alkonyi Zsófia, jogász, kiemelt funkcionális referens

A VIZEK projekt tervezett céljai, várható eredményei

2018. január 25., csütörtök 12:59

A projekt 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1561/2015 (VIII.12.) kormányhatározatban rögzített „Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) kialakítása” című kiemelt projekt megvalósítását a Belügyminisztérium vezetésével felállított konzorcium látja el, melynek egyik tagja az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A projekt egy a vízigényekre és egyéb hatósági ügyekre vonatkozó eljárásokat és információkat kezelő és rögzítő komplex informatikai rendszer kialakítását célozza meg.

A Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági feladatokat ellátó Keretrendszer (VIZEK) a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint hatóság által végzett vízügyi és egyéb hatósági eljárások ügykezelésének teljes körű elektronizálásával a hatósági eljárások integrált hatósági ügyviteli rendszere.

A projekt átfogó célja, hogy a tényleges vízhasználatokkal (kiemelve a mezőgazdasági célú vízhasználatot), azok technikai jellemzőivel, térbeliségével és időbeliségével kapcsolatban pontos információt szolgáltasson a vízügyi igazgatási szervek, vízügyi hatóságok, a döntéshozók és a statisztikai szervek felé, csökkentse a vízhasználók és hatóságok adminisztratív terheit a vízhasználathoz kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárás gyorsításával és egyszerűsítésével. Lehetővé teszi a potenciális vízigényekre vonatkozó előzetes vízügyi információk elérhetőségét az állampolgárok számára egy innovatív, szolgáltató szemléletű, felhasználóbarát hatósági eljárások elektronizálását támogató komplex informatikai alkalmazással. 

A fejlesztés keretében megvalósul:

  • az üzemszerű mezőgazdasági vízhasználat adatainak nyilvántartása és a hatékony ellenőrzési rendszer kialakítása a „Rendszeres öntözőüzemi adatáramlás és keresztellenőrzés biztosítása” című alprogram keretében,
  • a vízjogi engedélyezéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok elektronikus megvalósításának támogatása, mely az engedélyek nyilvántartásán és szakmai megalapozásán túl az engedélykérelmek beadásának, valamint az engedélyek kiadásának online lehetőségét is biztosítja,
  • egy olyan elektronikus nyilvántartás, amely a vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogokat, kötelezettségeket és egyéb információkat tartalmazza, ezáltal az elektronikus vízikönyvekkel a kiadott engedélyek elérhetővé válnak valamennyi vízügyi hatóság számára,
  • a bírság-nyilvántartási és folyamatszervezési rendszer kiépítése, amely képes a hatósági ellenőrzések és szemlék során kiszabott bírságokkal kapcsolatos feladatok teljes - a bírság kiszabásától a bírság befizetéséig tartó - folyamatának nyomon követésére és végrehajtására, valamint megvalósult a szakemberek munkájának mobil eszközökkel történő támogatása, amelynek segítségével a bírság kiszabása akár azonnal elindíthatóvá válik,
  • a vízkészletjárulék bevallásokat rögzítő szoftver bevezetése az ügyfélkapuhoz történő csatlakozással, amely az elektronikus eljárás, a jogszabályi változások és a meghatározott járulékokkal kapcsolatos feladatok (kiszabástól a befizetésig) teljes folyamatát nyomon követ.
  •  az Integrált Hatósági Rendszer modul fejlesztési folyamatainak bővítése a tűzvédelmi, piacfelügyeleti, veszélyes üzemi, veszélyes szállítmányi, létfontosságú rendszerek és létesítményvédelmi, nukleárisbaleset-elhárítási és polgárvédelmi hatósági szakterületek vonatkozásában,
  •  a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mint szakhatóság által használt szakhatósági munkafolyamatokat támogató modul kialakítása, úgy, hogy az egyes szakterületek, a szakhatósági eljárások keretében a felkérő hatóság által elvárt kritériumoknak (pl. elvárt adatkörök, adatformátum stb.) maximálisan megfeleljen,
  •  a VIZEK rendszer összerendelése a Vízügyi Igazgatóságok és az Országos Vízügyi Főigazgatóság ügyiratkövető rendszereivel.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 százaléka. A projektről bővebb információt: https://vizek.gov.hu/ oldalon olvashatnak.

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023

Kedvezményezettek köre: a Belügyminisztérium, Agrárminisztérium, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft., Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciuma

 

Támogatási összeg: 5 794 281 275 Ft

A támogatás intenzitása 100%

A projekt kezdő időpontja: 2015.10.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.12.31.


A projekthez kapcsolodó dokumentumok:

Vizek nyitó konferencia meghívó
Vizek szamai nap meghívó
Vizek sajtónyilvános meghívó
Vizek oktatás meghívó

 

Utolsó módosítás: 2021. május 19., szerda 13:47, Uresch László