Események

24
2017. június 24., szombat

Múzeumok Éjszakája a Duna Múzeumban

duna_muzeum_muzeumok_ejszakaja_belyegkep

Mindenkit szeretettel várunk!

22
2017. június 22., csütörtök

Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapi konferencia

OLOHOFb

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. június 22-én emlékezik meg az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapjáról, melynek mottója: „A földünk. Az otthonunk. A jövőnk.”

25
2017. április 25., kedd

Sajtómeghívó

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia

16
2017. március 16., csütörtök

Sajtómeghívó

2016-2017-es jévédekezés lezárása, a Jégtörő XI-es hajó átkeresztelése

9
2017. február 9., csütörtök

Sajtómeghívó

Robbantás a Tiszán

7
2017. február 7., kedd

Sajtómeghívó

Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a Magyar Hidrológiai Társaság

Korábbi események
Tartalomfelelős: Palánkay Patrícia, humánpolitikai osztályvezető

Álláspályázat - Projektvezető referens

2017. május 18., csütörtök 08:56

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

 

PROJEKtvezető REFERENS

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet projektvezető referens munkakör határozott időre történő betöltésére.

 

Tevékenységét a Beruházási Iroda vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

A Beruházási Irodához tartozó projekt lebonyolításának napi szintű vezetése, a Beruházási Iroda vezetőjének iránymutatása alapján. A lebonyolításhoz kapcsolódó kapcsolattartás, információgyűjtés és jelentés, operatív irányítás.

Felelős a projekt sikeres, támogatási szerződésnek megfelelő megvalósításáért, a vonatkozó jogszabályok és eljárásrendek betartásáért. A projekt operatív irányítását végzi, a projekt határidőre történő előkészítését és megvalósítását koordinálja, ennek keretében a Beruházási Iroda vezetőjének irányítása mellett gazdálkodik a projekt megvalósításához szükséges erőforrásokkal, a rendelkezésre álló pénzügyi- és időkerettel.

 

  • Kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel, az irányító hatósággal, a projektben érintett állami, önkormányzati intézményekkel, hatóságokkal, szakértőkkel, szakmai fórumokkal, civil szervezetekkel.
  • Eleget tesz a támogatási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak az előrehaladási jelentéssel, az információnyújtással, és az ellenőrzési jogkörök biztosításával, továbbá a projekt dokumentálásával kapcsolatban.
  • Koordinálja a pályázatok összeállítását és határidőre történő benyújtását, a támogatási szerződések előkészítését, összeállítását, szükség esetén módosítását.
  • Az intézmény jogi és közbeszerzési feladataiért felelős szervezeti egység irányítása mellett részt vesz a közbeszerzési eljárások ütemtervének és dokumentációjának összeállításában, a közbeszerzési hirdetmények elkészítésében, a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, a vállalkozási/megbízási szerződések előkészítésében, a szerződéskötés folyamatában.
  • Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási/megbízás szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási folyamatot.
  • Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését.
  • Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban.
  • Részt vesz valamennyi, a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.
  • Részt vesz a helyszíni ellenőrzések megszervezésében, lebonyolításában, nyomon követi a különböző ellenőrzésre jogosult szervezetek megállapításai alapján készült intézkedési tervben vállalt kötelezettségek teljesítését.

 

A feladat ellátásához elengedhetetlen a vonatkozó jogszabályok nyomon követése és naprakész ismerete, a műszaki előírások és a támogatással összefüggésben keletkezett dokumentumok által támasztott követelmények megismerése, betartása és betartatása.

 

Pályázati feltételek:

- műszaki vagy gazdasági, szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség,

- Európai Unió finanszírozásával megvalósuló projektek kezelésében szerzett gyakorlat,

- Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete,

- önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás

- büntetlen előélet,

- magyar állampolgárság,

 

Előnyt jelent:

- közbeszerzési gyakorlat,

- FIDIC szerződéses rendszerben megvalósuló beruházásban szerzett tapasztalat,

- vízgazdálkodási beruházások előkészítésében és/vagy megvalósításában szerzett gyakorlat,

- idegen nyelv ismerete,

 

Pályázat tartalma:

 

- részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata.

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

 

A pályázatot 1 példányban 2017. június 23. 14.00 óráig – személyesen vagy postai úton - kell eljuttatni az „OVF projektvezető referens” jelige feltüntetésével az Országos Vízügyi Főigazgatóság Humánpolitikai Önálló Osztályra (1012 Márvány u. 1/D. V. em. 514. szoba, bejárat: Márvány u. 1/c alatt; 1253 Budapest, Pf. 56.)

 

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető Palánkay Patrícia osztályvezető asszonytól (palankay.patricia@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10235.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott önéletrajz alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

 

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

Utolsó módosítás: 2017. május 18., csütörtök 08:59, Radó Mónika