Sajtószoba

22
2021. február 22., hétfő

A Tiszalök utáni vízrendszeren a nehézfémtartalom érdemben már nem tér el a szennyezést megelőző állapottól

Budapest, 2021.február 22. - Sajtóközlemény

19
2021. február 19., péntek

Folyamatos hígul a Szamost és a Tiszát ért szennyezés, csökken a folyók terhelése

Budapest, 2021.02.19. – Sajtóközlemény

18
2021. február 18., csütörtök

A vízügy megtette a szükséges intézkedéseket, hogy a Szamoson érkező nehézfémszennyezés ne jusson ki a mederből

Budapest, 2021. február 18. - Sajtóközlemény

17
2021. február 17., szerda

Nehézfémszennyezés érkezik a Szamoson Romániából

Budapest, 2021. február 17. - Sajtóközlemény

5
2021. február 5., péntek

Árad a Tisza, újra érkezik a kommunális hulladék szennyezés, reggel óta ismét munkában a magyar fejlesztésű géplánc

Hulladek a Tiszan_belyeg

Országos Vízügyi Főigazgatóság, 2021. február 5. - Sajtóközlemény

11
2020. november 11., szerda

Sajtómeghívó

Sajtótájékoztató: Nagyszabású takarítás-sorozat a Tisza-tavon! A Tisztítsuk meg az országot! program keretében az összes Vízügyi Igazgatóságon megkezdődtek, vagy rövidesen megkezdődnek a munkálatok.
 

22
2020. október 22., csütörtök

Sajtómeghívó

2020 októberében élesben vizsgáztak a borsodi árvízvédelmi fejlesztések eredményei. A Sajó-Hernád vízrendszerén októberben levonult árhullám méretében alkalmas volt arra, hogy az új védművek hatását teszteljük - az árvíz magassága helyenként megközelítette a 2010. évi rendkívüli árhullámot.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Vízminőség-védelmi referens

2021. február 22., hétfő 11:46

             PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI referens

munkakörbetöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 20.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet vízminőség-védelmi referens munkakör határozatlan időre történő betöltésére.

Tevékenységét a Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (8 órás)

A munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • részt vesz a vízminőségi kárelhárítási ügyelet operatív és fejlesztői munkájában, a káreseményekről kimutatások, jelentések készítésében,
 • részt vesz a felszíni vizek vízminőségi monitoringjának tervezésével és a végrehajtás országos szakmai koordinációjával kapcsolatos feladatokban,
 • részt vesz a vízminőségi célú programozás, modellezés, adatbázisok kezelése feladatokban,
 • koordinálja a felszíni víztestek vízminőségi adatainak naprakész nyilvántartását,
 • részt vesz a vízgyűjtő-gazdálkodás, az integrált vízkészlet-gazdálkodás vízminőségi feladatainak ellátásában,
 • koordinálja a felszíni vizek vonatkozásában a vízminőségi (kémiai és biológiai) monitoring és állapotértékelés, terhelések témában a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek összeállítását,
 • részt vesz az európai Víz Keretirányelv végrehajtásával kapcsolatos, szakterületét érintő aktuális hazai és nemzetközi feladatokban, a nemzetközi vízgyűjtő-gazdálkodás tervezési feladatainak ellátásában (Dunai VGT),
 • közreműködik a szakterületét érintő nemzetközi adatszolgáltatások ellátásában,
 • közreműködik a vízminőségi monitoring és állapotértékelés, terhelések témában szükséges átfogó tanulmányok, elemzések készítésének szakmai koordinációjában, projektek tervezésében,
 • részt vesz az Osztály éves feladattervének végrehajtásában,
 • szükség esetén együttműködik nemzetközi szervezetekkel,
 • az osztály, a főosztály és a főigazgatóság egyéb feladataiban való részvétel, utasítás szerint.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • vegyészmérnök/vegyész vagy biológus/ökológus végzettség,
 • vízminőség területén szerzett, min. 1-3 éves tapasztalat,
 • Microsoft Office alkalmazások alapos ismerete,
 • angol nyelv alapfokú ismerete,
 • csapatmunkára alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • programozói tudás
 • vízminőségi kárelhárításban, védekezésben szerzett gyakorlat
 • vízminőségi monitoring, terepi és/vagy laboratóriumi mérések területén szerzett tapasztalat
 • kémiai és biológiai állapotértékelésben, mintavételi és mérési módszerekben való jártasság
 • térinformatikai és modellezési ismeretek
 • angol nyelv legalább középfokú ismerete
 • önálló, gyors precíz munkavégzés,
 • nagyfokú rugalmasság, terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása,
 • nyilatkozat, hogy a pályázat dokumentumait a bírálók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • a pályázat elbírálását követően azonnal, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 20.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Általános kérdésekben: humanpolitika@ovf.hu címen illetve

Szakmai kérdésekben: Zagyva Tünde Andrea osztályvezető asszonytól (zagyva.tunde.andrea@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10333

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban személyesen vagy e-mail-en kell eljuttatni az „OVF vízminőség-védelmi referens jelige feltüntetésével az Országos Vízügyi Főigazgatóság Humánpolitikai Osztályára (1012 Márvány u. 1/D. III. em. 308. szoba, bejárat: Márvány u. 1/c alatt; vagy a humanpolitika@ovf.hu e-mail címre)

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatja, egyben a pályázati dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Utolsó módosítás: 2021. február 22., hétfő 11:51, Regdánszki Tamara