palyazat_fooldal

Események

29
2018. június 29., péntek

Sajtómeghívó - Nemzetközi Duna Nap

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Duna Nap magyarországi fő eseményét az idei évben az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szervezésében bonyolítja le Érsekcsanádon, a Duna déli szakaszán, ezúttal közösen a szerb vízügyes kollégákkal.

15
2018. június 15., péntek

Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapi konferencia

SVN (2)

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2018. június 15-én szakmai konferencia formájában emlékezik meg az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapjáról, melynek idei mottója: „A föld valódi kincs – növeljük értékét!”

17
2018. április 17., kedd

2018. évi Árvízvédelmi, Folyó-és Tógazdálkodási Országos Konferencia

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), valamint a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) szervezésében 2018. április 17-19. között került megrendezésre Sikondán az idei évi Árvízvédelmi, Folyó-és Tógazdálkodási Országos Konferencia.

17
2018. április 17., kedd

Szélsőségek szorításában, adatalapú aszály- és belvízkezelés a mezőgazdaságban

2018. április 17-én az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a KITE Zrt. szervezésében Nádudvaron került megrendezésre a „Szélsőségek szorításában, adatalapú aszály- és belvízkezelés a mezőgazdaságban” című konferencia.

15
2017. december 15., péntek

Sajtótájékoztató

Készenlétbe helyezzük a magyar jégtörő hajókat!

13
2017. december 13., szerda

Sajtómeghívó - vízügyi roadshow Nyíregyháza

A vízügyi roadshow utolsó állomása: Nyíregyháza, Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-vízügyi Szakgimnáziuma

30
2017. november 30., csütörtök

Sajtómeghívó

"A ráckevei (soroksári) Duna-ás és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és - rekonstrukció" című projekt nyitórendezvénye

24
2017. október 24., kedd

Sajtómeghívó

A Magyar Hidrológiai Társaság Somogy megyei Területi Szervezete HIDROLÓGIAI EMLÉKPARKOT állít az MHT Centenáriumi Évének tiszteletére

6
2017. október 6., péntek

Sajtómeghívó

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekt keretében szervezett sajtóbejárásra és nyitórendezvényre.

29
2017. június 29., csütörtök

Sajtómeghívó

A Nemzetközi Duna Nap alkalmából szervezett ünnepségre az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja a sajtó képviselőit.

25
2017. április 25., kedd

Sajtómeghívó

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia

Korábbi események
Tartalomfelelős: Palánkay Patrícia, humánpolitikai osztályvezető

Álláspályázat - Főosztályvezető (Vízrajzi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály)

2019. március 05., kedd 14:55

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

 Főosztályvezető

munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 26.

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet a Vízrajzi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Főosztály főosztályvezetői munkakör határozatlan időre történő betöltésre.

Tevékenységét a Műszaki főigazgató-helyettes közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.,

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • felelős szakmai vezetőként irányítja az előrejelzés, vízrajz és vízgyűjtő-gazdálkodás szakterületeit
 • Gondoskodik a vízjelzéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az Országos Vízjelző Szolgálaton keresztül, beleértve az országos hidrológiai előrejelző rendszer működtetését, karbantartását, fejlesztését gondoskodik az országos vízrajzi monitoring hálózat működtetéséről, kidolgozza a fejlesztés irányelveit, koordinálja a vízrajzi beruházásokat
 • összehangolja és irányítja a vízügyi igazgatóságok vízrajzi fejlesztéseit, biztosítja a vízrajzi tevékenység működési feltételeit
 • felelős a vízrajzzal kapcsolatos módszertani fejlesztéseket megalapozó kutatási és műszaki fejlesztési programok kidolgozásáért, összeállítja a középtávú és távlati fejlesztési terveket, részt vesz a normatív szabályozás előkészítésében
 • ellenőrzi és engedélyezi, esetenként előkészíti a vízügyi igazgatóságok intézményi (működési és beruházási) forrásain felüli vízrajzi fejlesztési és beruházási terveit, engedélyezi a vízügyi igazgatóságok vízrajzi törzshálózattal kapcsolatos változtatásait
 • vízrajzi szakmai követelményeket határoz meg a vízgazdálkodási információs rendszer fejlesztésére és működtetésére vonatkozóan
 • gondoskodik a vízrajzi tevékenység során alkalmazásra kerülő módszerekre, műszerekre, eszközökre, adatgyűjtő és –továbbító rendszerekre, építményekre vonatkozó javaslatok kidolgozásáról és bevezetéséről
 • gondoskodik a védekezési, vízkárelhárítási munkákhoz szükséges adatszolgáltatásról, adatgyűjtésről, illetve ezek elrendelésének előkészítéséről, a vonatkozó szabályzatok elkészítéséről
 • a vízrajzi tevékenység egységes ellátása érdekében gondoskodik a vízügyi igazgatóságok vízrajzi tevékenységének országos egységességét biztosító szakfelügyeletről
 • a vízgyűjtő-gazdálkodási és az ahhoz kapcsolódó vízkészlet-gazdálkodási és vízvédelmi feladatok körében irányítja és koordinálja a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és a tanács irányelv (a továbbiakban: Víz Keretirányelv) szerinti hazai és nemzetközi vízgyűjtő tervezési feladatok ellátását, koordinálja a vízügyi igazgatóságok és a kormányhivatalok, valamint irányítja a vízügyi igazgatóságok ez irányú területi feladatait
 • összeállítja az országos vízgyűjtő-gazdálkodási tervet, és koordinálja a részvízgyűjtő, illetve alegységi szintű tervek elkészítését
 • a vízügyi igazgatóságokkal együttműködésben a felszíni és a felszín alatti vízkészletekkel történő gazdálkodás keretén belül ellátja a vízkészletek állapotának nyomon követését, mennyiségének és minőségi paramétereinek nyilvántartásba vételét és folyamatos figyelemmel kísérését, a vízkészletek felhasználhatóságának értékelését, továbbá feltérképezi a víz, mint környezeti elem terhelésének, igénybevételének, szennyezésének helyzetét.

 

 

Pályázati feltételek:

 

 • műszaki vagy természettudományi, szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség,
 • Microsoft Word, Excel magas szintű ismerete,
 • legalább 3 év szakmai tapasztalat
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
 • angol, B2 szintű nyelvvizsga,
 • önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,

 

Előnyt jelent:

 

 • vízgazdálkodás területén szerzett gyakorlat,
 • vízgazdálkodási modellezésben szerzett gyakorlat,
 • Lotus Notes szoftver ismerete,
 • térinformatikai szoftverek (pl. ArcGIS) ismerete,
 • méréstechnikával kapcsolatos ismeretek,
 • legalább 3 év vezetői tapasztalat
 • „B” kategóriás vezetői engedély

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
 • a feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása
 • hozzájárulási nyilatkozat a pályázat dokumentumainak betekintéséhez

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 

 • a pályázat elbírálását követően legkorábban 2019. április 1-től, 3 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a palankay.patricia@ovf.hu email címre  (OVF Főosztályvezető (vízrajzi)) jelige feltüntetésével.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Általános kérdésekben: Palánkay Patrícia osztályvezető (palankay.patricia@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10235

Szakmai kérdésekben: Lábdy Jenő műszaki főigazgató-helyettes (labdy.jeno@ovf.hu) +361-225-4400/10056

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 2.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázókat a pályázat elbírálásának eredményéről írásban tájékoztatja, egyben a pályázati dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Utolsó módosítás: 2019. március 06., szerda 10:24, Radó Mónika