Események

11
2020. november 11., szerda

Sajtómeghívó

Sajtótájékoztató: Nagyszabású takarítás-sorozat a Tisza-tavon! A Tisztítsuk meg az országot! program keretében az összes Vízügyi Igazgatóságon megkezdődtek, vagy rövidesen megkezdődnek a munkálatok.
 

22
2020. október 22., csütörtök

Sajtómeghívó

2020 októberében élesben vizsgáztak a borsodi árvízvédelmi fejlesztések eredményei. A Sajó-Hernád vízrendszerén októberben levonult árhullám méretében alkalmas volt arra, hogy az új védművek hatását teszteljük - az árvíz magassága helyenként megközelítette a 2010. évi rendkívüli árhullámot.

9
2020. október 9., péntek

Sajtómeghívó

Az esemény során a Szent Kristóf híd mellett található sziklatömbben elhelyezett felújított Szent Kristófot ábrázoló tűzzománc kép felszentelésével a megújult hidat átadjuk használóinak

3
2020. szeptember 3., csütörtök

Sajtómeghívó

Szolnoki Vízügyi Emlékpark alapkőletétel

28
2020. augusztus 28., péntek

Sajtómeghívó

Kis-Balaton Ház átadásának 20 éves jubileumi ünnepségére!

27
2020. augusztus 27., csütörtök

Sajtómeghívó

A felújított Deák Ferenc-zsilip átadása Baján.

11
2020. augusztus 11., kedd

MEGHÍVÓ sajtónyilvános eseményre

Acél elzárótábla beemelése daruval a Szigetközben.

17
2020. június 17., szerda

Elsivatagosodás és Aszály Világnapja

asz

Az Egyesült Nemzetek Szervezete minden év június 17-én tartja az Elsivatagosodás és az Aszály Világnapját

23
2020. április 23., csütörtök

Hajókeresztelő a Dunán

RRF_6960

Vízre bocsátották a Luppa kitűző nagyhajót

21
2020. március 21., szombat

Szakmai elismerések a Víz Világnapján

siklosgabikituntetesek

A Víz Világnapja alkalmából Pintér Sándor belügyminiszteri elismerésben részesített több vizügyes kollégát.

21
2020. március 21., szombat

Víz világnap 2020

davidbgator

Bár a koronavírus nem engedi, hogy a Vízügy közössége idén is együtt ünnepeljen, a Víz Világnapja számunkra 2020-ban sem maradhat el!

11
2019. október 11., péntek

A Táj Nemzetközi Napja

Az Európai Táj egyezményhez kapcsolódó évente megrendezett esemény 2019-es megrendezéséről beszámoló.

31
2019. december 31., kedd

Meghívó a VIZEK rendszer bemutatására.

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, VIZEK kiemelt projekt informatikai rendszere 2020. január 1-jétől az elektronikus vízjogi engedélyezési eljárással kapcsolatos feladatok támogatását valósítja meg.
A VIZEK rendszer használatának bemutatása regionális rendezvények keretében történik 2019. november 4-től.
Helyszínek: Miskolc, Pécs, Székesfehérvár, Békéscsaba, Győr, Debrecen, Budapest.
További információ és eseményregisztráció:

OVF VIZEK rendszer

Korábbi események
Tartalomfelelős: Regdánszki Tamara, honlap adminisztrátor

Pályázati felhívás

2020. október 27., kedd 11:41

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának pályázati felhívása a 2021. évi Lampl Hugó Emlékplakett elnyerésére

 

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26/B. § (1) bekezdése alapján „Lampl Hugó Emlékplakett adományozható a tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízilétesítmény tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személynek, a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, valamint az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére”.

Az emlékplakettet évenként egy, a pályázat benyújtásának évében vagy az azt megelőző három évben Magyarországon üzembe helyezett létesítmény tervezéséért, valamint egy, a létesítmény kivitelezéséért felelős természetes személy kaphatja.

Az emlékplakett elnyerésére a létesítmény tervezéséért és a kivitelezéséért felelős természetes személy együttesen nyújthat be pályázatot. A pályázat többször is benyújtható, de emlékplakett ugyanazon létesítmény tervezéséért, kivitelezéséért csak egy alkalommal nyerhető el.

A szakmai kuratórium az általános tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatokat helyszíni bejárás és konzultáció alapján értékeli, valamint a Rendelet 30. mellékletében található bírálati lap szempontjai szerint minősíti. Az elismerés adományozásáról szóló döntést a szakmai kuratórium felterjesztése alapján a belügyminiszter hozza.

A pályázat általános tartalmi és formai követelményei:

 • A pályázat benyújtójának természetes személyazonosító adatai (neve, születési helye, születési ideje, anyja neve).
 • A létesítmény megnevezése, címe.
 • A létesítmény tervezéséért felelős mérnök neve.
 • A létesítmény kivitelezéséért felelős mérnök neve.
 • Műszaki leírás. (A kiviteli terv műszaki leírásának rövidített változata legfeljebb 15 oldal terjedelemben.)
 • Átnézeti helyszínrajz, amely bemutatja a létesítmény földrajzi helyét és a más létesítményekhez való kapcsolatát.
 • Részletes helyszínrajz, a létesítmény jellemző méreteinek feltüntetésével.
 • Technológiai folyamatábra (működési hossz-szelvény) - amennyiben a mű bemutatásához szükséges -, amely tartalmazza a létesítmény fő méreteit és az egyes részek egymáshoz való csatlakozását, továbbá a lényeges technológiai adatokat.
 • A pályázó által szükségesnek ítélt részlettervek az építményekről és építményrészletekről.
 • Gazdasági értékelés, amely tartalmazza a fajlagos anyag, energia és egyéb költségmutatókat, továbbá összehasonlítást más hasonló célú, már működő berendezésekkel.
 • Annak indokolása és bemutatása, hogy az adott terv, illetve a kivitelezés miben tekinthető az átlagtól eltérő műszaki megoldásnak.
 • Kiegészítő dokumentumok a pályázat értékelésének elősegítésére: fényképek, az üzem működésének eredményeit igazoló dokumentumok, szakvélemények stb.
 • A dokumentáció mérete: A/4 vagy ennek többszöröse,  A/4 méretre hajtogatva.

A pályázat nyelve magyar.

A pályázónak minden oldalt, illetve mindegyik dokumentumrészt aláírásával kell ellátnia.

Évente legfeljebb egy Lampl Hugó Emlékplakett osztható ki, melynek átadására jelen pályázat esetében a Víz Világnapján (március 22-én) kerül sor.  

A nyertes pályázatért a tervezésért, illetve a kivitelezésért felelős természetes személy emlékplakettet és adományozást igazoló oklevelet kap. A létesítményre az emlékplakett adományozását igazoló emléktábla kerül.

A pályázati felhívás a HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2020 szeptember 24-én (csütörtökön) megjelent 52. számában, a 4802 oldalon olvasható.

A pályázat benyújtásának, illetve postai feladásának a határideje 2020. december 16.

A pályázatot a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság postacímére (1051 Budapest, József Attila u. 2–4., 1903 Budapest, Pf. 314) szíveskedjenek eljuttatni.

További felvilágosítást nyújt: Csehné Beszterczán Judit (tel.: 999-4306; e-mail-cím: judit.beszterczan@ bm.gov.hu)

 

Dr. Hoffmann Imre s. k.,             

 BM közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár

Utolsó módosítás: 2020. november 05., csütörtök 13:50, Regdánszki Tamara