Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Vízrendezési referens

2022. november 21., hétfő 12:36

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Települési Vízgazdálkodási Főosztály

Vízrendezési referens

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 20.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet az intézmény Települési Vízgazdálkodási Főosztály Települési Vízgazdálkodási Osztályán vízrendezési referens munkakör határozatlan időre szóló betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

A Települési Vízgazdálkodási Főosztály vízkárelhárítási, vízgazdálkodási feladatainak ellátása:

 • közreműködik az EU tagsággal kapcsolatos szakterületi feladatok az ÁKK végrehajtásában, valamint a VKI feladatok ellátásában;
 • koordinálja a K+F tevékenységet a hegy és dombvidéki vízrendezés, a helyi vízkárelhárítás, a települési csapadékvíz-gazdálkodás területén
 • közreműködik a közép és hosszú távú települési vízgazdálkodási koncepciók, valamint a szakterületi fejlesztési stratégia meghatározásában, végrehajtásában;
 • közreműködik az országos és térségi vízkárelhárítás programok: dombvidéki és belterületi vízrendezési, különös tekintettel települési csapadékvíz-gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztési tervek kidolgozásában
 • közreműködik az önkormányzati környezeti és vízkár-elhárítási szakmai feladatok megalapozásában és irányításában, részt vesz a települési vízgazdálkodási feladatok (vízkárelhárítás, vízvisszatartás, víztározók) ellátásában;
 • véleményezi a települési csapadékvíz gazdálkodással összefüggő jogszabályokat, különös tekintettel a belterületi- és az állami feladatkörbe tartozó térségi vízrendezési joganyaggal való összhang érvényesülését;

Tevékenységét a Települési vízgazdálkodási osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi vagy főiskolai szintű vízépítő az alábbiak szerint:

felsőfokú iskolai végzettség (műszaki általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási üzemmérnöki, építőmérnöki, mélyépítő üzemmérnöki, okleveles építőmérnöki, okleveles vízépítő mérnöki, vízi- környezeti építőmérnöki,  vízrendezési-vízhasznosítási építőmérnöki, hidrotechnikai és környezetvédelmi vízimérnöki építőmérnöki, okleveles településmérnöki),

 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság,

 

Előnyt jelent:

 • vezetői engedély
 • vízügyi igazgatóságnál, vízgazdálkodási társulatnál hasonló munkakörben szerzett legalább 4 év gyakorlat,
 • tervezői szoftverek ismerete/használtat
 • vízügyi szakmai tapasztalat,
 • magas fokú számítógépes térinformatikai ismeret és gyakorlat.
 • angol nyelv használata (szakmai)

 

Pályázat tartalma:

 • motivációs levél,
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata,
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása.

 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az „A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól” szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az irányadó.

A pályázatot 2023. január 6-ig elektronikus úton a humanpolitika@ovf.hu címre kell eljuttatni „OVF települési vízgazdálkodási osztály” jelige feltüntetésével.

Szakmai kérdésekben további felvilágosítás kérhető Dr. Balatonyi László a Települési vízgazdálkodási Osztály osztályvezetőjétől a (1) 225 44 00 / 10-126-es telefonszámon.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt feltételeknek megfelelő, a benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés.

A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.

 

Utolsó módosítás: 2022. november 28., hétfő 09:12, Regdánszki Tamara