Sajtószoba

20
2023. január 20., péntek

Hétfőn elkezdődik a Velencei-tó vízpótlása

kozlemeny

Hétfőn reggel elkezdődik a Velencei-tó vizének pótlása a Pátkai-tározóból. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság egy megkerülő csatorna kialakítását is végzi, amelyen keresztül a vízgyűjtőn lehulló csapadék hamarabb érhet majd a tóba. A sok esőnek köszönhetően a tározó vízminősége javul, a talaj telítődése miatt pedig veszteség nélkül jut el a víz a Velencei-tóba.

21
2022. december 21., szerda

Az érkezett árhullámból a lehető legtöbb vizet tartja vissza és tározza a vízügy

kozlemeny

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása árhullámokat hozott.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Répásné Sturmann Diána, vízrendezési referens

2020. évi mezőgazdasági vízszolgáltatás értékelése és a kapcsolódó jogszabályi változások

2021. február 22., hétfő 08:59

Jelenleg 68 db vízszolgáltató rendszeren (korábbi nevén: öntözőrendszer) belül 192 db mezőgazdasági vízszolgáltatási egységen keresztül történik a vízszolgáltatás. A szolgáltatás vízjelentős részét a vízügyi igazgatóságok végzik, de rajtuk kívül több különböző külső vízszolgáltató szervezet is működik. A rendszereken nem kizárólag a mezőgazdasági célú vízigényeket elégítik ki, számos esetben többféle funkciót is betöltenek pl.: ivó-és ipari víz biztosítása, ökológiai vízpótlás, rekreációs célú vízpótlás.

Támogatott mezőgazdasági vízszolgáltatás

2020. évben a mezőgazdasági vízszolgáltatás zökkenőmentesen zajlott, a mezőgazdasági vízszolgáltató rendszerek üzemeltetésre történő felkészítése megtörtént, az öntözési idény megkezdése előtt. A vízügyi igazgatóságok és más vízszolgáltató szervezetek az OVF által jóváhagyott költségkalkuláció, és fajlagos vízszolgáltatási díjak alapján megkötötték a szolgáltatási szerződéseket a vízhasználókkal.

A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendeletben foglaltak szerint az öntözési idény március 01-től október 31-ig, a halastavi vízszolgáltatási idény március 01-től november 30. napjáig tart.

Törvényi rendelkezés, hogy aki mezőgazdasági vízszolgáltatást vesz igénybe, a szolgáltató részére mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat fizet.  Az állam az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat vízszolgáltatási díját kormányrendeletben meghatározottak szerint átvállalhatja.

  • Öntözési vízhasználat esetén

2020. évben a mezőgazdasági vízszolgáltatásért fizetendő alapdíj 60 %-át a központi költségvetés biztosította, míg az alapdíj 40 %-át, és a változó díjat teljes mértékben a vízhasználók fizették meg.

2021. január 1. napjától kezdődően a mezőgazdasági vízhasználó a teljes változó díjat, továbbá az alapdíj 50%-át fizeti meg, a fennmaradó részt a központi biztosítja.

  • Halastavi vízhasználat esetén

A halastavi vízhasználók 2019 óta a halastó vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott területe alapján számítva évente 1500 Ft díjat fizetnek hektáronként. a fennmaradó részt a központi költségvetés biztosítja.

A vízjogi engedélyek számában 2019. évhez képest csekély növekedést tapasztaltunk. 2020-ban 95 db új vízjogi üzemeltetési engedélyt adtak ki, összességében 1846 db üzemeltetési engedéllyel rendelkező mezőgazdasági vízhasználat (öntözés, rizstermelés, halastó) vízellátása biztosított vízszolgáltatás keretében.

Az alábbi diagramon VIZIG bontásban szerepeltetjük a ténylegesen szolgáltatott vízmennyiségi adatokat. Jól látható, hogy a felhasznált víz mennyisége - hasonlóan az engedélyek számához - növekedett a 2019. évben szolgáltatott mennyiségekhez képest. Az elmúlt évekkel ellentétben az engedélyezett és a ténylegesen szolgáltatott vízennyiségek közti különbségben némi csökkenést tapasztaltunk, bár a felhasznált víz mennyisége részben időjárás függő, mégsem mondható el, hogy szorosan követi az aszályos időszakokat.

Az engedélyekben 540,1 millió m3 engedélyezett vízmennyiség szerepel, melyből 437,4 millió m3 vizet rendeltek meg, és ténylegesen 307,1 millió m3 víz került szolgáltatásra. Mezőgazdasági vízszolgáltató rendszereken keresztül 87 000 ha nagyságú területet öntöztek.

grafikon_2

 

Rendkívüli vízhasználat

A tartósan meleg időjárás és a mezőgazdasági területeken jelentkező tartós vízhiány miatt, 2020. április 20-tól tartósan vízhiányos időszakot hirdettek, mely 2020. szeptember 5. napjával került visszavonásra. A kihirdetett időszak alatt 1 974 ha-ra, 1 531 843 m3 rendkívüli vízigény érkezett, melyekre a vagyonkezelői nyilatkozatok kiadásra kerültek. A bejelentésben igényelt vízmennyiségből, a gazdálkodók 281 874 m3-t vettek igénybe. A rendkívüli öntözési igények is maradéktalanul kielégítésre kerültek.

Az öntözéssel és halastavi vízhasználatokkal kapcsolatos 2021. évet érintő jogszabályváltozások

Több ponton is módosításra került a „A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet”. A módosított jogszabály 2020. 03. 20. napjától hatályos.

  • A módosítások következtében a rendkívüli öntözési célú vízhasználat bekerült a mezőgazdasági célú vízhasználat, a mezőgazdasági vízhasználó definíciójába, valamint definiálásra került a Kormányrendelet vonatkozásában a halastó fogalma. (1. § 1., 2., 8., ).
  • Kiegészült egy új bekezdéssel a költségkalkulációk jóváhagyásáról:

„2.§ (5) Az Országos Vízügyi Főigazgatóság jogosult jóváhagyni a vízügyi igazgatási szerv költségkalkulációját, valamint az egyéb vízszolgáltató szervezet költségkalkulációjának azon elemeit (állandó és változó költségek), amelyek díjaihoz a központi költségvetés a tárgyévben támogatást nyújt.”

Módosításra került továbbá „A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet” is. A módosított jogszabály 2020.10.07. napjától hatályos.

A rendkívüli öntözési célú vízszolgáltatáshoz kapcsolódó korábbi változtatásokat harmonizálja, egyértelműsíti, illetve egészíti ki, továbbá kitér a termálvíz bevezetésekre vonatkozó szabályozásra.

Új rendelkezések értelmében:

  • rendkívüli vízhasználatokra is szolgáltatási szerződést kell kötni [5.§ (2)],
  • termálvíz bevezetés illetve öntözési célú vízhasználat előnyének szabályozása [6.§(5., 5a)],
  • vízigény bejelentés benyújtási határideje január 31. napjára változott [6.§ (2.,4.)],
  • vízkorlátozási sorrend kiegészítése rendkívüli öntözési vízhasználatokkal [9.§ (5)].

 

Utolsó módosítás: 2021. február 22., hétfő 09:04, Regdánszki Tamara