Sajtószoba

18
2022. május 18., szerda

Tájékoztatás a Sajót érintő szennyezéssel kapcsolatban

OVF_kozlemeny_01

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 2022. március 13-án a közösségi médiából értesült arról, hogy a Szlovákia területén lévő egykori Siderit üzem telephelyéről, az alsósajói vasércbánya altárójából szennyezett víz folyik a Sajóba.

13
2022. május 13., péntek

Kattintásvadász címek helyett a valóság: nincs végveszélyben a Balaton!

OVF_kozlemeny_01

Elözönlötték a sajtót a szenzációhajhász címek és találgatások a Balatonnal kapcsolatban, amelyek durván torzítják a vízügyes szakemberek, szakértők hiteles nyilatkozatait. Az üdülési szezon előtt ezért hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi helyzet szélsőséges ugyan, de nem példa nélküli. A fürdés ellehetetlenülésével riogatás nem fedi a valóságot.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Szabó Katalin, nemzetközi referens

DanubeHazard m3c

2020. november 09., hétfő 15:36

DanubeHazard m3c

 http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-hazard-m3c

Tackling hazardous substances pollution in the Danube River Basin by Measuring, Modelling-based Management and Capacity building

Veszélyes anyag szennyezés csökkentési megoldások a Duna vízgyűjtőjén, méréseken, modellezésen alapuló vízgazdálkodással és kapacitásnöveléssel  

Az EU Víz Keret Irányelve alapján élővizeink szennyezettségének egyik legfőbb okozója, a folyókba eresztett veszélyes anyagok. Annak ellenére, hogy a szennyezés jelentős kockázatot jelent, a téma jelenleg erősen alul reprezentált a Duna menti országok gazdasági terveiben.

Az Interreg Duna Transznacionális Program támogatásával nemrégiben elindult Danube Hazard m3c című projekt partnerszervezetei, a Duna-régió országainak élővizeibe kerülő veszélyes anyagok csökkentését, és hatékony transznacionális ellenőrzését tűzték ki célul.  A projekt vezetését a Bécsi Műszaki Egyetem látja el, hazánk részéről támogatott partnerként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint stratégiai partnerként az OVF vesz részt a projekt megvalósításában. A projekt hozzájárul a Duna Régió Stratégia 4. prioritási területében megfogalmazott célok, azaz a vízminőség védelem révén a régió természeti értékeinek sokféleségének megőrzéséhez.

 

A projekt időtartama: 2020.07.01. – 2022.12.31.

EU-s (ERDF, ENI, IPA) összege: 2,59 millió EUR

Utolsó módosítás: 2020. november 09., hétfő 15:39, Regdánszki Tamara