Sajtószoba

18
2022. május 18., szerda

Tájékoztatás a Sajót érintő szennyezéssel kapcsolatban

OVF_kozlemeny_01

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 2022. március 13-án a közösségi médiából értesült arról, hogy a Szlovákia területén lévő egykori Siderit üzem telephelyéről, az alsósajói vasércbánya altárójából szennyezett víz folyik a Sajóba.

13
2022. május 13., péntek

Kattintásvadász címek helyett a valóság: nincs végveszélyben a Balaton!

OVF_kozlemeny_01

Elözönlötték a sajtót a szenzációhajhász címek és találgatások a Balatonnal kapcsolatban, amelyek durván torzítják a vízügyes szakemberek, szakértők hiteles nyilatkozatait. Az üdülési szezon előtt ezért hangsúlyozni kell, hogy a jelenlegi helyzet szélsőséges ugyan, de nem példa nélküli. A fürdés ellehetetlenülésével riogatás nem fedi a valóságot.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Szabó Katalin, nemzetközi referens

IDES

2020. november 09., hétfő 15:33

IDES

 http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ides

Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain management based on Ecosystem Services

Ökoszisztéma szolgáltatáson alapuló integratív ártéri vízgazdálkodással történő vízminőség-javítás a Duna és mellékfolyói tekintetében

 

IDES elnevezéssel új európai projekt indult az Interreg Duna Transznacionális Program támogatásával. A projekt célja egy transznacionális integratív ökoszisztéma-szolgáltatási megközelítés kidolgozása és megvalósítása a vízminőség-menedzsment javítása érdekében, és így kedvező állapotokat létrehozva a multifunkcionális árterek számára.

A projektben a Duna mentén fekvő 10 ország (Németország, Ausztria, Románia, Magyarország, Szlovénia, Szlovákia, Bulgária, Szerbia, Horvátország és Moldávia) több mint 20 intézménye vesz részt. Hazánkat, mint támogatott partner a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi igazgatóság (KÖTIVIZIG) képviseli, valamint stratégiai partnerként, az OVF is bekapcsolódik a lebonyolításba.

A folyóknak és ártereiknek összetett szerepük és feladatuk van: hajózási útvonalakként és rekreációs területekként szolgálnak, védelmet nyújtanak az áradások ellen, s nem utolsó sorban a növények és állatok élőhelye. Mindezeket a különböző felhasználási módokat az illetékes műszaki hatóságok tervezik és szabályozzák különféle adminisztratív szinteken, amely megnehezíti az irányítással kapcsolatos intézkedések fenntartását és koordinálását.

Az IDES projekt célja egy átfogó jövőkép kidolgozása, mely ezt a fontos szempontot kitüntetetten veszi figyelembe. A résztvevő kutatók öt mintaterületre koncentrálnak Ausztriában, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában és Magyarországon. Ezekben a régiókban arra törekszenek, hogy a döntéshozókkal szoros együttműködésben kidolgozzanak egy integrált koncepciót az árterek kezelésére, amely átláthatóvá teszi az árterek sokszínű és kölcsönös ökoszisztéma - szolgáltatásait - az ilyen területek jövőbeni kezelésének alapjaként.

Az IDES eszköznek lehetővé kell tennie a vízminőség-gazdálkodás nemzeti kulcsszereplőinek a fenntartható intézkedések azonosítását anélkül, hogy elhanyagolnák más ágazatok igényeit. Az innovatív IDES eszköz mind a pilot területeken, mind a transznacionális szinten biztosítja az árterek ökoszisztéma-szolgáltatásának értékelését, mely támogatja a fenntartható döntéshozatalt az árterek kezelésében is.

A projekt időtartama: 2020.07.01. – 2022.12.31.

EU-s (ERDF, ENI, IPA) összege: 1,95 millió EUR

 

Utolsó módosítás: 2020. november 09., hétfő 15:38, Regdánszki Tamara