Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója

KEHOP-1.3.0-15-2016-00010

Rövid összefoglaló a projektről:

A meglévő vízpótlás és vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével és rekonstrukciójával, valamint új vízpótló útvonalak létesítésével a VKI előírásainak megfelelően a jó állapot, ill. a jó ökológiai állapot elérése, a biodiverzitás növelése, a degradált állapotok megszüntetése az elérendő célkitűzés. A vízrendszerek természetes folyásirányának visszaállítása, megfelelő minőségű és mennyiségű vízpótlás biztosítása szintén a vizek jó állapotának elérését szolgálja.  A vízelvezető rendszer elemeinek fejlesztésével, rekonstrukciójával és a tározási feltételek megteremtésével csökkenthető a belvízi kockázat, mely az ÁKK célkitűzése. A öntözés-fejlesztési célkitűzések jó vízminőségű vízpótlása csak a rehabilitált vízterekben valósítható meg eredményesen és hatékonyan. A VGT-ben megfogalmazott felszín alatti vízkészletek védelme a folyók vízkészletére alapozott felszíni vízkészletek igénybevételével valósítható meg.

A fejlesztések céljai összhangban vannak a fent ismertetett igényekkel és hozzájárulnak a KEHOP 1. prioritási tengely célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt célja és várható eredménye egyértelműen kapcsolódik a legfontosabb Uniós irányelvekhez, mint a Víz Keretirányelv (2000/60/EK), az Árvízi Irányelv (2007/60/EK). Emellett kapcsolódik a hazai stratégiák célkitűzéseihez, mint a Kvassay Jenő Terv, (Második) Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2014-2025, kitekintés 2050-ig), Nemzeti Környezetvédelmi Program, Nemzeti Vidékstratégia, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása javítja a szélsőséges hidrológiai és vízjárási helyzetekhez történő alkalmazkodást.

A projekt címe: Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója

A projekt azonosító száma:           KEHOP-1.3.0-15-2016-00010

A szerződött támogatás összege (Ft):                  6 020 403 523

Támogatás mértéke (%-ban):                                               100%

A projekt kezdete:                                                         2018.08.15.

A projekt fizikai befejezése:                                         2023.03.31.

Kedvezményezett neve:         Országos Vízügyi Főigazgatóság

Bővebb információ:              https://system.batorigroup.hu/belviz/