Sajtószoba

17
2023. május 17., szerda

Levonuló árhullámok

kozlemeny

A vízgyűjtő területekre az elmúlt héten lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében több magyarországi folyón is árhullám vonul le a napokban.

20
2023. április 20., csütörtök

Megsebzett táj - a Vízügy a Földért

megsebzett-taj-belyeg

A Duna Múzeum rendezvénye a Föld napja tiszteletére

Korábbi események
Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Ellenőr (revizor)

2023. május 15., hétfő 09:02

Amennyiben Magyarországon évszázados hagyománnyal rendelkező ágazatban, az egész ország területén végezhető, folyamatszemléletet és jó íráskészséget igénylő, számos szakterületre betekintést nyújtó, életpályát jelentő és változatos feladatokkal teljes munkát keres:

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Ellenőrzési Osztály

Ellenőr (revizor) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.15.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Főigazgatója – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-ának megfelelően – pályázatot hirdet az intézmény Ellenőrzési Osztályán ellenőr (revizor) munkakör – határozatlan időre történő – betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Pálya u. 9. (Rendszeresen a Vízügyi Igazgatóságokon végzett helyszíni ellenőrzések.)

A munkakörbe tartozó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása az Ellenőrzési Osztály osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányítása alá tartozó Vízügyi Igazgatóságoknál a Bkr. 21. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott bizonyosságot adó ellenőrzéseket és tanácsadó tevékenységet végez a vonatkozó miniszteri utasításban foglaltak figyelembevételével.

Tevékenysége kiterjed az ellenőrzött szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. Bizonyosságot adó tevékenysége körében elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. Elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.

Tevékenységét az Ellenőrzési Osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

A munkakör betöltéséhez nemzetbiztonsági átvilágításhoz történő hozzájárulás szükséges.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • a 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek,
 • magas szintű írásbeli és szóbeli kifejező készség, együttműködés, csapatszellem, kommunikációs készség és stressztűrő képesség,
 • felhasználói szintű MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ismeret,
 • munkaköri orvosi alkalmasság,
 • B-kategóriás vezetői engedély, vezetési gyakorlat és hajlandóság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szférában szerzett tapasztalat,
 • folyamatmenedzsment szemlélet és tapasztalat,
 • vízügyi szakmai, földrajzi ismeretek,
 • belső ellenőri regisztráció, ÁBPE tanfolyam(ok) elvégzése,
 • ellenőrzési területen szerzett 5 éves tapasztalat,
 • regisztrált mérlegképes (államháztartási) könyvelői képesítés,
 • önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősség- és hivatástudat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okiratok másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton a humanpolitika@ovf.hu email címre, vagy levélben (1 példányban) az Országos Vízügyi Főigazgatóság Humánpolitikai Osztály – 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. – címére kell eljuttatni az „OVF ellenőr (revizor)” jelige feltüntetésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Szakmai kérdésekben Katona Tamás osztályvezető a 06-1-225-4400/10-244 telefonszámon.

Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.

 

 

Utolsó módosítás: 2023. május 15., hétfő 09:04, Regdánszki Tamara