Sajtószoba

7
2021. október 7., csütörtök

Velencei-tó üzemirányítású célú vízpótlásának eredménye

kozlemeny

Befejeződött a Velencei-tó vízpótló rendszerének 5 napon keresztül tartó üzemirányítási vizsgálata és megtörtént az eredmények kiértékelése.

5
2021. október 5., kedd

Országos Védelmi Gyakorlat - Vízügy 21.10.05

OVF_kozlemeny_01

40 év után újra Országos Védelmi gyakorlatot tart a Vízügy október 5-én és 6-án, az egykori vízügyi főmérnökről, Karcagi Gáborról elnevezett, európai viszonylatban is egyedülálló, új Árvízvédelmi Gyakorlóközpontban.

5
2021. október 5., kedd

Ilyen 40 éve nem volt! Országos Védelmi Gyakorlat a vízügybe

OVF-meghivo_

Az alkalom jelentőségét mutatja, hogy csaknem 40 éve nem volt példa hasonló horderejű szakmai eseményre a vízügyi szolgálatban.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Igazgatási referens

2021. október 14., csütörtök 15:43

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Igazgatási  Osztály

igazgatási referens munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 12.

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Főigazgatója – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-ának megfelelően – pályázatot hirdet az intézmény Igazgatási Osztályán igazgatási referens munkakör – határozatlan időre történő – betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D

Tevékenységét az Igazgatási Osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

Végrehajtja az Igazgatási Osztály feladatköréhez kapcsolódó feladatokat. Ennek keretében:

 • teljes körűen közreműködik az Igazgatási Osztály igazgatási és koordinációs tevékenységben;
 • az igazgatási tevékenységhez kapcsolódó feladatok végrehajtása során részt vesz a Országos Vízügyi Főigazgatóság szervezeti egységei közötti, valamint a Vízügyi Igazgatóságok tevékenységéhez kapcsolódó koordinációban, lebonyolításban;
 • közreműködik az állománygyűlések, igazgatói értekezletek előkészítésében, lebonyolításában;
 • ellátja a főigazgatói utasítások előkészítésével, aktualizálásával, szabályszerűségével kapcsolatos teendőket;
 • jelentéseket, összesítéseket, kimutatásokat készít az Igazgatási Osztály feladatköréhez kapcsolódóan;
 • háttér-, előadásanyagot készít az Igazgatási Osztály feladatköréhez kapcsolódóan;
 • részt vesz a határidők betartásának ellenőrzésében.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség (jogász, igazgatásszervezői, általános igazgatási)
 • magas szintű MS Office (Excel, Word) ismeret,
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség,
 • magas szintű írásbeli és szóbeli kifejező készség,
 • együttműködő készség, csapatmunkára alkalmasság,
 • magyar állampolgárság,
 • munkaköri orvosi alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 2 éves, közigazgatásban szerzett tapasztalat,
 • adatvédelmi szaktanácsadói/integritás tanácsadói szakirányú végzettség
 • vízügyi szakmai ismeretek,
 • jártasság titkársági munka területén,
 • jártasság az iratkezelési, irattárazási folyamatokban.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló igazolás
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okiratok másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton a humanpolitika@ovf.hu email címre, vagy levélben (1 példányban) az Országos Vízügyi Főigazgatóság Humánpolitikai Osztály – 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. – címére kell eljuttatni az „OVF igazgatási referens” jelige feltüntetésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálása folyamatos, pozitív elbírálást követően a munkakör azonnal betölthető, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

Utolsó módosítás: 2021. október 14., csütörtök 15:45, Regdánszki Tamara