Sajtószoba

4
2021. május 4., kedd

Meghívó projektzáró eseményre

Az Országos Vízügyi  Főigazgatóság  az  „Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi beruházás" című projekt megvalósításáról online formában tart tájékoztatást.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Informatikai Fejlesztési Osztályvezető

2021. április 29., csütörtök 09:02

PÁLYÁZAT

az

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Informatikai Fejlesztési Osztályvezető

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 09.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet Informatikai Fejlesztési Osztályvezető munkakör határozatlan időre történő betöltésre 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

Tevékenységét az Informatikai Főosztályvezető alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Felelős szakmai vezetőként irányítja az Informatikai Fejlesztési Osztály tevékenységét, ennek keretei között kiemelten:

 • Irányítja a vezetése alatt álló osztály munkáját, felelős az osztály feladatainak, a szakmai követelményeknek, valamint a hatályos jogszabályokban és szabályzatokban foglaltaknak megfelelő, színvonalas ellátásáért;
 • Elkészíti a vízügyi ágazat Informatikai Stratégiáját (IS), módszertanilag segíti, illetve koordinálja a szakterületi fejezetek elkészítését. Koordinálja a gördülő tervezés szerinti felülvizsgálatát, aktualizálást;
 • Az Informatikai Stratégiai alapján elkészíti az ágazati szintű Informatikai Fejlesztési Szabályzatot (FSZ). A FSZ részeként meghatározza a vízügyi ágazatban az informatikai projektek menedzselésében alkalmazandó projektmenedzsment-, illetve IT minőségbiztosítás módszertant. Ellenőrzi, ellenőrizteti annak betartását;
 • A vízügyi ágazatban bevezetett, illetve fejlesztés alatt álló informatikai alkalmazásokról, a fejlesztők, vagy az alkalmazás gazda által szolgáltatott információk alapján kialakítja, és folyamatosan vezeti az Alkalmazás-, és Adatbázis Térképet;
 • Elkészíti a fejlesztési szakterületet érintő, belső intézményi szabályozásokat, illetve más szakterület érintettsége esetén koordinálja azok elkészítését. Amennyiben az adott szabályozás időszakos felülvizsgálatra kötelezett, akkor azt elvégzi, illetve koordinálja;
 • Koordinálja az informatikai és védekezési hírközlési szoftver rendszerek fejlesztésével kapcsolatos feladatokat;
 • Közreműködik a minisztériumi döntéseket megalapozó informatikai koncepciók, tanulmányok előkészítésében, kidolgozásában;
 • Részt vesz a beruházási célprogramok végrehajtásából eredő informatikai fejlesztési feladatok ellátásában;
 • Szakmai közreműködést lát el az informatikai tárgyú, illetve érintettségű projektek előkészítésében, közbeszerzési eljárásában, tervezésében, és megvalósításában;
 • Véleményezi és összesíti, kezdeményezi és koordinálja, illetve irányítja az EU-s pályázatok keretében ellátandó informatikai szakmai feladatokat;
 • Részt vesz a fejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban;
 • Gondoskodik az informatikai projektek előírások szerinti IT projektvezetési módszertan szerinti működéséről. Személyes bevonás esetén IT minőségbiztosítás, vagy projektmenedzsment szinten részt vesz ezen projektekben, egyéb esetekben meghatározza az IT minőségbiztosítás módját;
 • Elvégzi a vízügyi (OVF és Vízügyi Igazgatóságok) informatikai fejlesztésére javaslatok, koncepciók és stratégiák kidolgozását;
 • Az informatikai terület nemzeti és nemzetközi szabályozó környezete, szabványai és legjobb gyakorlatai alapján informatikai infrastruktúra szintű követelményeket határoz meg a szolgáltatások (ideértve az adatkezelés és térinformatikai szolgáltatások rendszerét is) egységes megvalósítása, folyamatos és zavartalan rendelkezésre állása és az informatikai biztonsági követelmények érvényesítése érdekében;
 • Irányítja a középirányítói fejlesztési elképzelések kidolgozását, az informatikai rendszert érintő fejlesztések vonatkozásában szakirányítói és szakfelügyeleti feladatokat lát el;
 • Ellenőrzi az Informatikai fejlesztések végrehajtását;
 • közreműködik a vízügyi adatbázisok fejlesztéséhez kapcsolódóan az SQL, a térinformatikai és a Vízkárelhárítási, Védekezési Információs Rendszer rendszerfelelősi feladatainak irányításában.

Pályázati feltételek:

 • informatikai szakirányú egyetemi végzettség, informatikai szakképzettség;
 • legalább 5 év szakmai tapasztalat;
 • legalább 3 év vezetői tapasztalat;
 • államilag elismert, legalább angol középfokú nyelvismeret;
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása;
 • jó kommunikációs készség,
 • csapatmunkára alkalmasság,
 • büntetlen előélet,
 • magyar állampolgárság
 • önálló munkavégzés, jó problémamegoldó készség, proaktív hozzáállás.

Előnyt jelent:

 • adatbázis kezelési ismeretek;
 •                helyi és távoli hálózati mérnöki ismeretek;
 •          Microsoft Windows tartományi rendszermérnöki ismeretek;
 • további szakirányú felsőfokú képesítés (pl. szakirányú szakmérnöki végzettség stb.);
 • Uniós és egyéb pályázatok előkészítésében, végrehajtásában szerzett tapasztalat, szakmai gyakorlat;
 •          államilag elismert, felsőfokú angol nyelvismeret;
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat;
 • központi költségvetési intézménynél szerzett legalább 5 éves gyakorlat;
 • vízügyi területen szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél (bruttó fizetési igény megjelölésével);
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata;
 • a feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása;
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása;
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó. 

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a humanpolitika@ovf.hu címre „Informatikai Fejlesztési Osztályvezető” jelige feltüntetésével.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Általános kérdésekben: Ótott Annamária osztályvezető (otott.annamaria@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10235

Szakmai kérdésekben: dr. Kubinyi Imre (kubinyi.imre@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10198

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk, egyben a pályázati dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.

 

                                                                                                                                                                                    

Utolsó módosítás: 2021. május 04., kedd 10:55, Regdánszki Tamara