Sajtószoba

4
2021. május 4., kedd

Meghívó projektzáró eseményre

Az Országos Vízügyi  Főigazgatóság  az  „Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi beruházás" című projekt megvalósításáról online formában tart tájékoztatást.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Informatikai Rendszerszervező/ Programozó

2021. április 29., csütörtök 09:09

PÁLYÁZAT

az

Országos Vízügyi Főigazgatóság

INFORMATIKAI RENDSZERSZERVEZŐ/PROGRAMOZÓ

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 09.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően pályázatot hirdet 3 fő informatikai rendszerszervező / programozó munkakör határozatlan időre történő betöltésére 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

Tevékenységét az Informatikai Fejlesztési Osztály osztályvezető közvetlen alárendeltségében végzi.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • informatikai rendszerek felmérésében, dokumentálásában való közreműködés,
 • felhasználói igények felmérése, dokumentálása,
 • funkcionális követelmények meghatározása, dokumentálása,
 • adatbázis tervezés,
 • tesztelési terv készítése, tesztelés támogatása,
 • oktatási anyagok készítésében való közreműködés,
 • informatikai projektek adminisztratív feladatainak ellátásában való közreműködés,
 • fejlesztési feladatok végzése,
 • kapcsolattartás a szakterületi projekt tagokkal,
 • közreműködés a Fejlesztési Osztály egyéb informatikai adminisztratív jellegű adminisztratív feladatainak ellátásában.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú szakirányú végzettség, releváns szakmai tapasztalat,
 • Rendszerszervezési ismeret, tapasztalat,
 • MS Office eszközök magas szintű felhasználói ismerete,
 • SQL fejlesztői ismeret (programozó esetében),
 • Jó kommunikációs készség,
 • Csapatmunkára alkalmasság,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság.

 

Előnyt jelent:

 • közigazgatási tapasztalat,
 • IT fejlesztési-, bevezetési projektekben való részvétel,
 • projektvezetési módszertan ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél (bruttó fizetési igény megjelölésével);
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata;
 • a feltételek között szereplő tapasztalat, gyakorlat hitelt érdemlő igazolása;
 • amennyiben a pályázó a pályázatot elnyeri, szükséges 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példányának benyújtása;
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a pályázat elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja, rendje:

A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a humanpolitika@ovf.hu címre „rendszerszervező/programozó” jelige feltüntetésével.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Általános kérdésekben: Ótott Annamária osztályvezető asszonytól (otott.annamaria@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10235 illetve

Szakmai kérdésekben: dr. Kubinyi Imre főosztályvezető úrtól (kubinyi.imre@ovf.hu) +36-1-225-44-00/10198

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt személyes elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az eredményről írásban tájékoztatjuk, egyben a pályázati dokumentációk törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A meghirdetett munkakör eredményes pályázat esetén azonnal betölthető.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.

 

 

 

Utolsó módosítás: 2021. május 04., kedd 10:56, Regdánszki Tamara