Sajtószoba

17
2023. május 17., szerda

Levonuló árhullámok

kozlemeny

A vízgyűjtő területekre az elmúlt héten lehullott nagy mennyiségű csapadék következtében több magyarországi folyón is árhullám vonul le a napokban.

20
2023. április 20., csütörtök

Megsebzett táj - a Vízügy a Földért

megsebzett-taj-belyeg

A Duna Múzeum rendezvénye a Föld napja tiszteletére

Korábbi események
Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - Közfoglalkoztatási referens

2023. május 15., hétfő 09:04

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Közfoglalkoztatási Osztály

KÖZFOGLALKOZTATÁSI REFERENS

munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.11.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.15.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően – pályázatot hirdet az intézmény Közfoglalkoztatási Osztály, közfoglalkoztatási referens munkakör határozatlan időre szóló betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Pálya utca 9. (esetenként vidéki utazás)

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • a vízügyi közfoglalkoztatási szakterület országos koordinációjában való részvétel
 • vízügyi közfoglalkoztatási nyilvántartások, statisztikák vezetése és ezek országos koordinációjában való részvétel
 • közfoglalkoztatási pályázatok (kérelmek) megírása
 • előadások, bemutatók készítése és előadása
 • területi és ágazati szintű ellenőrzésekben való részvétel
 • kapcsolattartás a Belügyminisztérium illetékes államtitkárságával, valamint a vízügyi igazgatóságokkal és a kormányhivatalok foglalkoztatási szerveivel
 • kijelölés alapján az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) munkájában való részvétel

Tevékenységét a Közfoglalkoztatási Osztály osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében, illetve OMIT tagként az OMIT törzsvezetőjének alárendeltségében végzi

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek: Word, Excel, PowerPoint
 • B-kategóriára érvényes vezetői engedély, vezetési gyakorlat
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 1 éves szakmai és/vagy területi szervnél szerzett tapasztalat
 • közfoglalkoztatás szervezésében szerzett tapasztalat
 • ellenőrzésben szerzett tapasztalat
 • terhelhetőség, pontosság, rugalmasság, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életútját bemutató, szakmai önéletrajz (bruttó fizetési igény megjelölésével)
 • a kinevezési feltételek fennállását igazoló okiratok másolata (iskolai végzettség, szakképzettség)
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, amely igazolja azt is, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint (GDPR) az arra jogosult személyek megismerhetik

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra "A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól" szóló 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet az irányadó.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot kérjük elektronikus úton benyújtani a humanpolitika@ovf.hu és másolatban a varadi.zoltan@ovf.hu email címre „OVF közfoglalkoztatási referens” jelige feltüntetésével. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Váradi Zoltán osztályvezető úr a 06-1-225-4400/10-301 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának rendje: Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követően történik a munkáltatói döntés. A hiányosan és/vagy késve benyújtott pályázat érvénytelen.

Az OVF pályázatokhoz tartozó adatkezelési tájékoztatója a www.ovf.hu oldalon található.

 

Utolsó módosítás: 2023. május 15., hétfő 09:06, Regdánszki Tamara