Sajtószoba

26
2021. augusztus 26., csütörtök

Magyarország harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervének társadalmasítási fórumai

kozlemeny

Az Európai Unió legösszetettebb, a vizek védelmére és fenntartható vízhasználatára vonatkozó irányelvek ernyőjogszabályának, a 2000-ben hatályba lépett Víz Keretirányelvnek (VKI) kezdetek óta az egyik fontos alappillére volt a társadalom bevonása.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Ótott Annamária, osztályvezető

Álláspályázat - revizor (ellenőr)

2021. szeptember 03., péntek 10:13

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Ellenőrzési Osztály

revizor (ellenőr) munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 03.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Főigazgatója – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-ának megfelelően – pályázatot hirdet az intézmény Ellenőrzési Osztályán revizor (ellenőr) munkakör – határozatlan időre történő – betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Pálya u. 9. (rendszeresen a Vízügyi Igazgatóságokon végzett helyszíni ellenőrzések)

A munkakörbe tartozó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása az Ellenőrzési Osztály osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányítása alá tartozó Vízügyi Igazgatóságoknál a Bkr. 21. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott bizonyosságot adó ellenőrzéseket és tanácsadó tevékenységet végez a vonatkozó miniszteri utasításban foglaltak figyelembevételével.

Tevékenysége kiterjed az ellenőrzött szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. Bizonyosságot adó tevékenysége körében elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. Elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.

Tevékenységét az Ellenőrzési Osztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében végzi.

A munkakör betöltéséhez nemzetbiztonsági átvilágításhoz történő hozzájárulás szükséges.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • a 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek,
 • legalább 2 éves ellenőrzési területen szerzett tapasztalat,
 • magas szintű írásbeli és szóbeli kifejező készség, együttműködés, csapatszellem, kommunikációs készség és stressztűrő képesség,
 • felhasználói szintű MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ismeret,
 • munkaköri orvosi alkalmasság,
 • B-kategóriás vezetői engedély, vezetési gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szervnél szerzett tapasztalat,
 • vízügyi szakmai, földrajzi ismeretek,
 • belső ellenőri regisztráció, ÁBPE tanfolyam(ok) elvégzése,
 • jogi végzettség,
 • ellenőrzési területen szerzett 5 éves tapasztalat,
 • folyamatmenedzsment szemlélet és tapasztalat,
 • regisztrált mérlegképes (államháztartási) könyvelői képesítés,
 • önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősség- és hivatástudat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okiratok másolatai,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet az irányadó.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton a humanpolitika@ovf.hu email címre, vagy levélben (1 példányban) az Országos Vízügyi Főigazgatóság Humánpolitikai Osztály – 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. – címére kell eljuttatni az „OVF revizor (ellenőr)” jelige feltüntetésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 4 hónap próbaidő kikötése mellett.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:

általános kérdésekben Zentai Éva humánpolitikai referens a 06-1-225-4400/10-234, szakmai kérdésekben Katona Tamás osztályvezető a 06-1-225-4400/10-244 telefonszámon.

 

 

Utolsó módosítás: 2021. szeptember 03., péntek 10:16, Regdánszki Tamara