Sajtószoba

4
2021. május 4., kedd

Meghívó projektzáró eseményre

Az Országos Vízügyi  Főigazgatóság  az  „Esztergomi kistérség hosszú távú árvízi biztonsága és ármentesítése érdekében szükséges árvízvédelmi beruházás" című projekt megvalósításáról online formában tart tájékoztatást.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Regdánszki Tamara, honlap adminisztrátor

A Bivaly-tó újjászületése őshonos állatok legelőjeként

2021. április 29., csütörtök 15:53

A környezeti fenntarthatóságot és a nagyvízi meder vízszállító-kapacitásának biztosítását ötvözve, a múltbeli gazdálkodási hagyományokat felelevenítve, a hullámtér hasznosításának egyik legjobb példáját valósította meg a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság egy térségbeli állattartóval együttműködésben.

KOTIVIZIG0429Bivalyto1

Rákócziújfalu – Rákóczifalva térségében, az úgynevezett Bivaly-tó öblözetben 2008-ban a medertől távolabb, új nyomvonalon épült ki az árvízvédelmi töltés, ezzel, félezer hektárral bővült a Tisza hullámtere.

Az egykori árvízvédelmi töltés és a folyó medre között mesterségesen létesített puhafás erdőállomány kíséri a folyót ezen a szakaszán is. Az új töltés nyomvonala mellett szintén megtörtént a fásítás, amely amellett, hogy védelmi funkciót is ellát árvíz esetén, tovább növeli országunk erdősültségét és az ökológiai diverzitást.

A régmúltban fontos szerep jutott ezeken a területeken a legeltető állattartásnak, eddig azonban az itt lévő, mintegy 400 hektárnyi gyepterületet a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai gépi kaszálással tartották fenn. A hagyományt újjáteremtve tavaly óta a KÖTIVIZIG – fűtermés-értékesítési szerződés keretében - egy népes, bivalyokból és szürkemarhákból álló gulyának biztosít legelőt ezen a területen. A 450 jószág - felnőtt egyedek és borjaik - kihajtása a kungyalui istállóból a Bivaly-tói legelőre éppen Szent György napján, április 24-én történt meg. Az őshonos „négylábú fűnyírók” a tervek szerint novemberig lesznek itt, ezt követően hajtják őket vissza Kungyalura.

A jövőben az igazgatóság így kívánja fenntartani a Bivaly-tó ökológiai sokszínűségét, amely egyúttal hozzájárul a hullámtér megfelelő vízszállító-kapacitásának biztosításához.

KOTIVIZIG0429Bivalyto2

Laczi Zoltán

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Utolsó módosítás: 2021. április 29., csütörtök 15:55, Regdánszki Tamara