Sajtószoba

26
2021. augusztus 26., csütörtök

Magyarország harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervének társadalmasítási fórumai

kozlemeny

Az Európai Unió legösszetettebb, a vizek védelmére és fenntartható vízhasználatára vonatkozó irányelvek ernyőjogszabályának, a 2000-ben hatályba lépett Víz Keretirányelvnek (VKI) kezdetek óta az egyik fontos alappillére volt a társadalom bevonása.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Pákozdi József, referens

Tisza hullámtér nagyvízi meder

2014. szeptember 18., csütörtök 17:44

Projekt neve

Tisza hullámtér nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon

 

Letölthető dokumentumok:

Előkészítési projekt azonosító száma NFH/ENV/13/2005;KEOP 7.2.1.1.-2008-0021
A projekt előkészítésének kezdete és befejezése 2005. december - 2009 október
A projekt előkészítés összköltsége 451 836 610 HUF
   
A megvalósítási projekt azonosító száma KEOP-2.1.1/2F/09-2009-0006
A projekt vissza nem térítendő összköltsége 11 504 925 896 (ÁFÁ-val)
Projekt megvalósításának kezdete 2009. június 8.
Projekt megvalósításának tervezett befejezése 2015. december 31.
Régió: Észak-Alföld, Észak-Magyarország
Megyék: Jász-Nagykun-Szolnok, Heves

Érintett települések

Besenyszög, Csataszög, Kőtelek, Nagykörű, Szolnok, Tiszasüly, Fegyvernek, Szajol, Tiszabő, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Kisköre, Pély, Tiszabura, Tiszaroff

Figyelem!

A projekt a 2014-20 közötti időszakra vonatkozó további adatai  ITT

 

 

A projekt célkitűzése

A Tisza-völgy árvízi biztonságának megteremtése és fejlesztése a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvényben (a továbbiakban: törvény) rögzített, kiemelten fontos közérdek. A térség árvízi biztonságának megteremtése és fejlesztése érdekében a törvényben alapelvként rögzítésre került, hogy a Tisza folyó mértékadó árvízszintet meg nem haladó árvizeit elsősorban a mértékadó védképességűre kiépülő árvízvédelmi töltések közötti nagyvízi mederben kell levezetni, az árvízvédelmi szempontok elsőrendű érvényesülése érdekében javítani kell az áramlási, vízszállítási feltételeket. Az alapelvben foglaltak érvényre juttatása érdekében a törvény előírja, hogy – összhangban a nagyvízi medrek vízszállító képességének növelésével, a lefolyás elősegítését szolgáló beavatkozásokkal – meg kell valósítani a Tisza-völgy árvízvédelmi műveinek előírás szerinti kiépítését, továbbá a tározók megépítése és a nagyvízi medrek vízszállító képességének növelése által, a Tisza teljes hazai szakaszán, a rendkívüli árhullámok csúcsvízszintjének 1,0 m-rel való csökkentését.

A „Tisza hullámtér: Nagyvízi meder vízszállító képességének helyreállítása a szolnoki vasúti híd és Kisköre közötti szakaszon” tárgyú projekt keretében tervezett beavatkozások a törvényben meghatározott alapelvekkel összhangban, az ott előírt feladatok alapján kerültek kidolgozásra. A projektet az utóbbi években a Tisza vízgyűjtőjén levonult rendkívüli árvizek (1998-2006) hívták életre, melyek által világossá vált, hogy habár a Tiszát övező védtöltéseket folyamatosan erősítették és magasították, mégis a hullámtér állapotának nagymértékű romlása miatt a térség árvízi biztonsága nem nőtt. A legkritikusabb probléma a nagyvízi meder vízszállító képességének csökkenése, az árvízi levezető sáv érdességi viszonyainak növekedése miatt.  A megoldáshoz szükség van a szűkületek feloldására, a nagyvízi lefolyási viszonyokat jelentősen befolyásoló kiemelkedések magasságának csökkentésére és a legkritikusabb terület – az árvízi levezető sáv - területhasználatból adódó érdességi viszonyainak javítására.

A projekt elsődleges célja a Környezetvédelmi és Energia Operatív Program céljaival összhangban az árvízi biztonság növelése, az árvízi kockázatok csökkentése, az emberi egészség és élet védelme. A projekt keretében a törvényben előírt, kiemelten fontos közérdekű tevékenységek kerülnek megvalósításra.

A projekt által érintett fővédvonal a Tisza Szolnok - vasúti hídjától (340+000 fkm), a Kisköréig (402+000 fkm) terjedő szakasza, négy árvízvédelmi szakaszt foglal magába. Ezek: a Tisza jobb partján a 10.02 Szolnok-Újszász-Szóró árvízvédelmi szakasz és a 10.03 Doba-Kanyari árvízvédelmi szakasz, a Tisza bal partján pedig a 10.06 Tiszaföldvár-Pityókai árvízvédelmi szakasz, és a 10.07 Fegyvernek-Ledencei árvízvédelmi szakasz. A projekt által érintett töltés, valamint a hozzá tartozó hullámtér teljes hossza a Tisza jobb partján 62,21 km, a Tisza bal partján pedig 53,25 km. Az említett szakaszok két árvízi öblözetet védenek, ezek a 2.37 Laskó-Tisza-Zagyva-Tarna-közi öblözet (1 037 km2), valamint a 2.82 Fegyvernek-Mesterszállási öblözet (942 km2), melyek területüket tekintetbe véve beletartoznak hazánk öt legnagyobb árvízvédelmi öblözetébe.

A projekt keretében tervezett beavatkozások tehát a nemzeti vagyon részét képező árvízvédelmi fővédvonalakat érintenek. A tervezett beavatkozások típusai: • A hullámtér szűkületeinek feloldása árvízvédelmi töltések áthelyezésével• A hullámtéren az árvizek levonulását akadályozó természetes és mesterséges terepalakulatok eltávolítása (nyári gátak, övzátonyok, földdepóniák)• Az árvízlevező sáv rehabilitációja az árvizek levezetésének megfelelő állapot, művelési ágak helyreállítása, a szabálytalanul fejlődött és akadályt jelentő növényzet eltávolításával az ökológiai szempontok figyelembevételével. Ezekhez a típusokhoz társulnak a természetvédelmet szolgáló beavatkozások; a más projekt keretében megépülő Hanyi-Tiszasülyi tározó működése miatt szükségessé váló hullámtér rendezési beavatkozás és egy folyószabályozási beavatkozás.

A projekt a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése Program része

A projekthez kapcsolódó eddig létrejött szerződések és az előzetes vitarendezési kérelmek, valamint további dokumentumok megtekinthetők és letölthetők a következő pontokból, illetve a jobboldalon található "csatolmányok" menüpont alól.

 

Letölthető dokumentumok

Ajánlati felhívás (PDF)

Ajánlati dokumentáció

Műszaki leírás

Szerződés


Tájékoztató ajánlattételi határidő 3. sz. meghosszíbbításáról

Tájékoztató ajánlattételi határidő 2. sz. meghosszabbításáról

Előzetes vitarendezésre adott válasz

Módosított ajánlattételi felhívás 2015-OJS167-303665

2. sz előzetes vitarendezésre adott válasz

3. sz előzetes vitarendezésre adott válasz

4. sz előzetes vitarendezésre adott válasz

5. sz előzetes vitarendezésre adott válasz

Módosított ajánlati dokumentáció:

AD (módosított) Tisza Hullámtér

Műszaki leírás (módosított)

Szerződés (módosított)

Kiegészítő tájékoztatás és tájékoztató korrigendum közzétételéről (1.sz.)

Kiegészítő tájékoztatás (2. sz.)

Tájékoztató ajánlattételi határidő meghosszabbításáról 2. sz.

2. számú Korrigendum és Módosított ajánlati dokumentáció 2. számú Korrigendumot követően

2015-OJS193-349008 2. számú korrigendum

AD 5. kötet Tisza Hullámtér (2. számú korrigendumot követően)

AD (egybe) Tisza Hullámtér (2. számú korrigendumot követően)

Szerződés (egybe) Tisza Hullámtér (2. számú korrigendumot követően)

Kiegészítő tájékoztatás (3.sz.)

Kiegészítő tájékoztatás (4.sz.)

Kiegészítő tájékoztatás (5.sz.)


További letölthető projekt dokumentumok


I. ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ

A teljes tartalom letölthető ZIP formátumú csomagban:

Előzetes Régészeti Dokumentáció


II. ENGEDÉLYEK

Az egyes engedélyek letölthetőek PDF formátumban:

tisza_evd_hatarozat

tisza_vizjogi_1_mod

tisza_vizjogi_1_mod JOGEROSITES

tisza_vizjogi_jogeros

tisza_evd_hatarozat_jogerore_emelkedese


III. ERDÉSZETI REHABILITÁCIÓS TERV

A teljes tartalom letölthető ZIP formátumú csomagban:

Erdészeti Rehabilitációs Terv


IV. INDIKATÍV ERDŐTELEPÍTÉSI TERVEK

A teljes tartalom letölthető ZIP formátumú csomagokban:

Aláírt erdőtelepítési tervek

Besenyszög

Mellékletek nélküli erdőtelepítési tervek

Nagykörű

Törökszentmiklós

Talajminták, koordináták


V. KIVITELI TERVEK

A teljes tartalom letölthető ZIP formátumú csomagokban:

3.3.1 Csatlói holtág új vízpótló műtárgy

3.3.2 Zsidófoki zsilip rekonstrukció

4.5 Tiszaroff-felsőréti nyárigát műtárgy építés

7.3 Szajol Geotechnikai beszámoló

7.3 Töltésáthelyezés Szajoli szakaszon

7.3 A Szajol töltésáthelyezéshez tartozó anyagnyerőhely

7.4 Óballa Geotechnikai beszámoló

7.4 Töltésáthelyezés Óballai szakaszon

7.4 Az Óballa töltésáthelyezéshez tartozó anyagnyerőhely

Geotechnikai tervezési beszámoló

Óballa zsilipes-szivattyús műtárgy építése


VI. TENDER TERV

A tartalomjegyzék letölthető PDF formátumban:

Kivitelezési Ajánlati Terv - Tartalomjegyzék

A teljes tartalom letölthető ZIP formátumú csomagokban:

1. Összefoglaló leírás

2. Áttekintő helyszínrajz

3. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások

3.1 Kanyari depónia

3.2 Pityóka depónia

3.3 Vizpótlás

4. Felsőréti nyárigát

5. Övzátonyok rendezése

5.1 Kiskörei övzátony

5.2 Kanyari övzátony

5.3 Nagykörűi övzátony

6. Folyószabályozási beavatkozások

6.1 Partbiztositás

7. Árvízvédelmi fővédvonalak áthelyezése

7.1 Szórópusztai töltés

7.2 Keskenyi töltés

7.3 Szajoli töltés

7.4 Óballai töltés

8. Tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások (Hanyi-Tiszasüly)

9. Mennyiség kimutatás és költésgvetési kiírás


400 kV-os távvezeték átépítése

Árvízi levezető sáv rehabilitációja


 

 

 

 

Utolsó módosítás: 2016. november 17., csütörtök 14:22, Radó Mónika