Tartalomfelelős:

Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán

2016. szeptember 26., hétfő 08:02

infoblokk_KA2

A projekt rövid bemutatása

Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések

A projekt keretében tervezett beavatkozások olyan árvízvédelmi rendszer kialakítását, megvalósítását és működtetését szolgálják, mely konkrét céljai kialakításánál figyelembe veszi a védendő értékek nagyságát, beleértve ebbe az emberi élet és más kardinális értékek védelmét, azaz az árvízi kockázatok mértékét.

A fejlesztés keretében az alábbi beavatkozások tervezettek:

  • árvízkapu a Dongéri-főcsatornán
  • töltésfejlesztés a Hármas-Körös bal part 0+000 – 4+342 tkm között
  • árvízkapu a Sámson-Apátfalvai-főcsatornán
  • töltésfejlesztés a Tisza bal part 52+047 – 57+489 tkm között

A fejlesztéssel érintett települések: Baks, Szentes, Apátfalva, Mindszent, Szegvár, lakosságuk összesen 45600 fő.

A fejlesztéssel érintett védvonalak által védett ártéri öblözetekben csökken az elöntés kockázata, nő az árvízi biztonság. Az előírásoknak megfelelően kiépített védvonalakon csökken a védekezési költség.

A fejlesztés műszaki szükségességét a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága, pontosabban a védvonal jelenlegi kiépítettségének a rendeletben meghatározott értékekhez viszonyított magassági hiánya indokolja.

A fejlesztés szükségessége szempontjából a társadalmi/gazdasági elvárások:

-      Árvízi kockázat csökkentése a társadalmi (pl. kulturális értékek) és természetvédelmi értékek megőrzése érdekében;

-      A térség folyamatos, nem kívánt népességcsökkenése, az országos viszonyokhoz képesti gazdasági elmaradottsága jelentős, javításának egyik módja a térség infrastruktúrájának, közte az árvízvédelmi helyzetének javítása lehetne;

-      Jelen körülmények esetén az árvízi védekezés esetén a védekezési költségek jelentősek maradnak, illetve tovább nőnek.

Összességében megállapítható, hogy mindezek az elvárások együttesen indokolták az árvízvédelmi fejlesztés szükségességét.

A támogatás összege/intenzitása:   11.653.804.843 HUF/100%

A projekt kezdete:                           2016.09.01.

A projekt befejezése:                      2020.12.06.

További információ:http://arvizvedativizig.ovf.hu/

1. oldal   2   3  
Utolsó módosítás: 2021. május 13., csütörtök 08:55, Pákozdi József