Sajtószoba

26
2021. augusztus 26., csütörtök

Magyarország harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervének társadalmasítási fórumai

kozlemeny

Az Európai Unió legösszetettebb, a vizek védelmére és fenntartható vízhasználatára vonatkozó irányelvek ernyőjogszabályának, a 2000-ben hatályba lépett Víz Keretirányelvnek (VKI) kezdetek óta az egyik fontos alappillére volt a társadalom bevonása.

Korábbi események
Tartalomfelelős: Pákozdi József, referens

CEFRAME - Európai Árvízi Kockázat Elemzés és Menedzsment

2013. november 20., szerda 10:12

Befejezett project


ceframe

Közép-Európai Árvízi Kockázat Elemzés és Menedzsment

Central European Flood Risk Assessment and Management


A XXI. század első évtizedében lezajlott, Európa szerte súlyos károkat okozó árvízi események felhívták a figyelmet a hidrológiai állapotok megváltozására és a meglévő védelmi rendszerek hiányosságaira. Az Európai Unió parlamentje a kedvezőtlen folyamatokat érzékelve létrehozta az EU Víz Keretirányelv kiegészítésére az EU Árvízi Irányelvet (2007/60/EK), melynek végrehajtását minden tagállamrészére kötelezővé tette. Az intézkedés célja az egységes szemléletű árvízi elöntési kockázatkezelés kidolgozása a határon átnyúló vízgyűjtőkre Európai Unió területén.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint Magyarországi országos szintű partner az EU Árvízi Irányelvében megfogalmazott követelményeknek megfelelő, valamint a magyar nemzeti metodikai előírásokkal is harmonizáló, a Lajta folyó ármentesített öblözeteire veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési terv-javaslatok elkészítését valósítja meg egy EU által támogatott projekt keretében, melynek címe:  - CEFRAME - Central European Flood Risk Assessment and Management (Közép-európai Árvízi Kockázat Elemzés és Menedzsment).

Nemzetközi szinten négy szomszédos partnerország, Ausztria, Csehország, Szlovákia és Magyarország vesz részt a projektben.

A projekt célterülete a Lajta folyó és öblözetei: Mosonmagyaróvár, Hegyeshalom, Levél, Rajka és Bezenye térsége.

 

Projekt várható eredményei:

  • Osztrák féllel egyeztetett Lajta hidrológia befejezése, elkészítése
  • Veszély- és kockázati térképek a Lajta folyó magyarországi szakaszára osztrák fél közreműködésével, kockázatkezelési tervjavaslatok megfogalmazása
  • Vízkárelhárítás során hatékony terepi együttműködés céljára négynyelvű kifejezésszótár létrehozása és elérhetővé tétele
  • Nemzetközi tapasztalatokat bemutató "legjobb gyakorlat" workshop
  • "National Info Day" hazai eredményeket bemutató lakossági rendezvény (2012 szept. 28.)
  • Nemzeti szabványokat és vízkárelhárítási stratégiákat összegző dokumentum
  • Területhasználat és érzékenység figyelembe vételével kárpotenciál meghatározás
  • Egyeztetett nemzetközi akcióterv-javaslat kockázatcsökkentésre
  • Regionális stratégia és metodikai koncepció az eredmények implementálására

 

ceframe
 

 A projekt honlapja elérhető a következő webcímen: www.ceframe.eu


 

Utolsó módosítás: 2014. december 05., péntek 11:30, Vass Zsuzsanna