Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Központi Vízrajzi Adattár

BEMUTATKOZÁS

 

A Központi Vízrajzi Adattár 2012 novemberéig a VITUKI telephelyén és szervezeti keretei között működött. A Központi Vízrajzi Adattár fenntartását és működtetését jelenleg az Országos Vízügyi Főigazgatóság látja el. A Központi Vízrajzi Adattár a Budapest, IV. kerület, Dunasor 15. szám alatt működik, a Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár telephelyén.

A Központi Vízrajzi Adattár őrzi és a felhasználók számára elérhetővé teszi az 1886-ban létrehozott Vízrajzi Osztály, később a Vízrajzi Intézet, majd 1952-től a VITUKI és a vízügyi igazgatóságok által gyűjtött vízrajzi (hidrológiai) észlelési és mérési adatokat, a mérési eredményeket tartalmazó eredeti, illetve eredetinek tekintett adathordozókat, adatgyűjteményeket, évkönyveket, térképeket, valamint az adatok értékeléséhez szükséges egyéb dokumentációkat, amelyek Magyarország vízkészleteinek és azok változásai értékeléséhez, számszerűsítéséhez felhasználhatók. Az 1980-as évek előtti észlelési, mérési adatok és egyéb, ezekhez szorosan kapcsolódó dokumentumok kizárólag a Központi Vízrajzi Adattárban állnak rendelkezésre. Értékük felbecsülhetetlen, létük és rendelkezésre állásuk a magyar vízügyi szolgálat számára elengedhetetlenül fontos.

A Központi Vízrajzi Adattárban elhelyezett papír alapú állományokon kívül digitalizált, PDF formátumú állományok állnak rendelkezésre.

A 2000 után gyűjtött és a korábban már számítógépen rögzített (archivált) vízrajzi adatok  adatbázisba rendezve elektronikus adatállományként az Adattár részeként működő gépi adattárban (Magyar Hidrológiai Adatbázis) állnak rendelkezésre. A Magyar Hidrológiai Adatbázis feltöltése recens adatokkal folyamatosan bővül.

Az Adattár az elemi és származtatott adatokat tartalmazó adathordozókat egyaránt tárolja:

Adatfajták (egyedi adatok vagy idősorok):

-             felszíni vízállás;

-             felszíni vízhozam;

-             vízhőmérséklet;

-             jégvastagság és jégállapot;

-             felszín közeli (talajvíz) vízállás;

-             felszín alatti (rétegvíz, karsztvíz, hasadékvíz) vízállás;

-             források vízhozama;

-             párolgás (szabad vízfelület);

-             hó (hó-vastagság és hó-vízegyenérték adatok).

 

A felsorolt adatfajták mérőállomásaira vonatkozó kiegészítő információk:

-             az állomás neve;

-             az állomás földrajzi koordinátái és magassága;

-             az állomáshoz kapcsolódó vízfolyás, állóvíz;

-             az állomás szelvénye folyamkilométerben;

-             az állomáson használt vízmérce „0”-pont magassága;

-             az állomáshoz kapcsolódó vízgyűjtő/víztest azonosító;

-             az állomáshoz tartozó vízgyűjtő terület nagysága;

-             az állomás létesítésének időpontja.

 

Egyéb dokumentumok:

-             kísérleti és tájjellemző területek mérési adatai, jelentései;

-             hazai és külföldi vízrajzi évkönyvek;

-             archív térképi anyagok (pl. talajvízállás tájékoztató térképei, vízállás jelentések térképei).

 

A Központi Vízrajzi Adattárban tárolt hagyományos, papír alapú adathordozók és elektronikus adatok hozzáférhetősége:

A Központi Vízrajzi Adattár alapfeladatát képező adatszolgáltatási tevékenység az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján közzétett, letölthető nyomtatvány kitöltéséve elérhető.

Adatigénylés