Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Nemzetközi szervezetek

 

Nemzetközi vízügyi szervezetekben való szakmai részvétel

ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River)

Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság

A Duna vízgyűjtője

A Duna Vízgyűjtő területe 817.000 km2, melyen 83 millió ember él. Mintegy 20 millió ember számára biztosítja a Duna az elsődleges ivóvíz forrást. A Duna számos nagyvároson folyik keresztül beleértve 4 fővárost; Bécset, Pozsonyt, Budapestet és Belgrádot. Az 1980-as évekre a vízminőség kérdése komoly probléma volt, a lakosságból, a mezőgazdáságból és az iparból származó szennyezések miatt. A folyó szintén kritikus fontosságú a vízerőművek, hajózás, mezőgazdaság, rekreáció és a természeti környezet miatt. Jelenleg a Duna víztesteinek csak 24,7 %-a tekinthető jó ökológiai állapotúnak.

1994. június 29-én, Szófiában fogadták el a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködés érdekében a Duna Védelmi Egyezményt.

Az aláírók között szerepelt a Duna-medence valamennyi országa (Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Németország, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) és az Európai Unió.

Az egyezmény fő célkitűzése, hogy az aláírók együttműködjenek az alapvető vízgazdálkodási kérdésekben, felhasználva minden jogi, adminisztratív és technikai eszközt a Duna védelme érdekében.

Az Egyezményben megfogalmazott célok elérésére vagy célkitűzések teljesítésére 1998-ban megalapították a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottságot (International Comission for the Protection of Danube River).

Duna-védelmi Egyezmény

Aláíró országok

 

A Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság célja továbbá:

 • A Duna vízkészleteinek megóvása és megőrzése a jövő nemzedékek számára
 • A felszíni és felszín alatti vizek védelme, megőrzése, minőségének javítása
 • Kiegyensúlyozott tápanyagellátású, természetes vizek megőrzése
 • Szennyezések veszélyének elhárítása
 • Egészséges és fenntartható vízrendszer
 • Árvízkárok megelőzése

 

A Nemzetközi Duna-védelmi Bizottságban nemzeti küldöttek, minisztériumi képviselők, szakértők, a civilszervezetek és a tudományos világ képviselői dolgoznak együtt azon, hogy a Duna-vízgyűjtő területén kiegyensúlyozottá és fenntarthatóvá váljon a vízhasználat.

A Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság megalapítása óta hatékonyan segítette a diplomáciai megállapodások előmozdítását a prioritások és a stratégiák kidolgozását, melyek a Duna és mellékfolyói állapotának javítását tűzte ki célul.

Olyan eszközöket is létrehoztak, amelyek a Duna-vízgyűjtő környezetvédelmi paramétereinek pontos megállapításában és javításában játszanak fontos szerepet:

 

A Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság testületei:

 

Az ICPDR felépítése, vízügyi szakértői csoportjai és munkacsoportjai (forrás: ICPDR)

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) az ICPDR, munkájában a vízügyi szakértői csoportokon keresztül vesz részt. A Főigazgatóság szakemberei jelenleg 7 szakértői munkacsoportban, 2 almunkacsoportban, valamint a Tisza Csoportban aktív tagok. Mindegyikben magas szintű munka folyik a Duna védelme érdekében.

 

Az ICPDR szakértői munkacsoportjai

A szakértői munkacsoportok az ICPDR sikerességének kulcsa és az operatív gerince. A munkacsoportokat a Szerződő Felek (aláíró tagországok) szakemberei és az ICPDR megfigyelő szervezeteinek képviselői alkotják. Nyolc szakértői munkacsoport foglalkozik az egyes vízügyi szakterületekkel és terjesztenek elő ajánlásokat az ICPDR részére, melyek közül az alábbi hétben vesznek részt az OVF szakemberei.

Az ICPDR munkáját koordináló szervezet neve, alapfeladata, weboldala:

Koordináció, irányítás

Neve:                          ICPDR Állandó Titkársága

Alapfeladata:             Az ICPDR döntéshozó szerve

Weboldala:                 https://www.icpdr.org/main/icpdr/permanent-secretariat

 

Szakértői csoportok neve, alapfeladata, weboldala:

 

Árvízvédelmi szakértői csoport (Flood Prevention Expert Group - FP EG)

Alapfeladata: EU Árvízi Irányelv végrehajtásának koordinálása és követése a Duna vízgyűjtőn, Duna vízgyűjtő árvízi veszély-, és kockázati térképének előállításához adatszolgáltatás, szöveges munkarészek biztosítása.

Weboldala: http://www.icpdr.org/main/icpdr/flood-protection-expert-group

 

Vízgyűjtő-gazdálkodási szakértői csoport (River Basin Expert Group - RBM EG)

Alapfeladata: A Duna medencében koordinálja a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv elkészítését, szakértői munkacsoportok és a tagországok delegációinak visszajelzései alapján véglegesíti a tervet.

Weboldala: https://www.icpdr.org/main/icpdr/river-basin-management-expert-group

 

Balesetmegelőzési és elhárítási szakértői csoport (Accident Prevention & Control Expert Group - APC EG)

Alapfeladatai:

 1. Dunai riasztórendszer (DAEWS) működtetése
 2. Balesetmegelőzés
 3. Vízminőségi károkkal kapcsolatos kockázatkezelés
 4. DRBMP, azaz a Duna-szintű Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv készítése

Weboldala: http://www.icpdr.org/main/icpdr/accident-prevention-control-expert-group

 

Adatgazdálkodási és térinformatikai szakértői csoport (Information Management and GIS Expert Group - IMGIS-EG)

Alapfeladatai:

 1. A DanubeGIS fejlesztése és működtetése; adatgyűjtés és térképek készítése Duna vízgyűjtő szinten az ICPDR jelentésekhez
 2. Adatszolgáltatás megkeresésre
 3. Nemzeti adatkörök harmonizációja
 4. Többi szakértői munkacsoport (EG) és almunkacsoport (TG) térinformatikai támogatása

Weboldala: https://www.icpdr.org/main/icpdr/information-management-gis-expert-group

 

Monitoring és Állapotértékelési szakértői csoport (Monitoring and Assessment Expert Group - MA EG)

Alapfeladatai: vízminőség értékelésével kapcsolatos kérdések, ideértve az ökológiai és kémiai állapot értékelést a VKI szerint, a Közös Dunai Felmérés (Joint Danube Survey) lebonyolítása, értékelése.

Weboldala: https://www.icpdr.org/main/icpdr/monitoring-assessment-expert-group

 

Terhelések és Intézkedések szakértői csoport (Pressure and Measures Expert Group - PM EG) 

Alapfeladatai: A Duna-vízgyűjtőt érintő szennyezések okainak feltárása, valamint a szennyezések okozta terhelések mérséklésével és azok kezelésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos tevékenységek. Az ICPDR munkájának az EU irányelvekkel való harmonizálása.

Az almunkacsoportok (Task Groupok -TG-k) az ICPDR szerződő feleinek nemzeti szakértőiből és a megfigyelő szervezetek képviselőiből állnak. Ezek a téma specifikus munkacsoportok beszámolnak a szakértői csoportoknak, és ezáltal értékes hozzájárulást nyújtanak az ICPDR munkájához. Jelenleg négy ilyen feladatcsoport létezik. Felszín alatti, tápanyagos, gazdasági és hidromorfológiai almunkacsoport, melyek közül az OVF szakemberei a tápanyagos és a hidromorfológiaiban vesznek részt, a felszín alatti munkacsoportnak pedig adatokat szolgáltatnak.

Weboldala: https://www.icpdr.org/main/icpdr/pressures-measures-expert-group

Társadalmi kapcsolatok munkacsoport (Public Participation - PP-EG)

Alapfeladatai: Az ICPDR tevékenységeinek nyilvánosság felé történő kommunikálása, figyelemfelkeltő felhívások megszervezése.

Weboldala: https://www.icpdr.org/main/activities-projects/public-participation

Tisza Csoport

Alapfeladata: a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICPDR) tevékenységén belül a Tiszával kapcsolatos nemzetközi koordináció támogatása.

Weboldala: https://www.icpdr.org/main/activities-projects/tisza-group

 

Almunkacsoportok (Task Group) neve

Hidromorfológiai almunkacsoport (Hydromorphology Task group - HYMO TG)

Alapfeladatai: a Duna-medence szintű VGT elkészítéséhez a hazai előrehaladás és eredmények alapján a hidromorfológiai témát érintő hozzájárulás megadása, a Duna-medence szintű hidromorfológiát érintő projektek nyomon követése. A Monitoring és Állapotértékelési Munkacsoportnak tesz jelentést.

Weboldala: https://www.icpdr.org/main/icpdr/task-groups

Tápanyagos almunkacsoport (Nutriens Task Group)

Alapfeladatai: a Terhelések és intézkedések szakértői csoporthoz kapcsolódik, részére jelentést tesz. A Tápanyag Munkacsoport a tápanyag-csökkentéssel kapcsolatos intézkedések végrehajtásával foglalkozik, valamint annak érdekében dolgozik, hogy az ICPDR munkáját összehangolja az EU-s szabályozásokkal, mint például a települési szennyvíz kezelése (UWWT) Irányelvet, vagy nitrátokkal kapcsolatos Irányelvet a mezőgazdasági szabályozásokkal, mint például a CAP-pel (Common Agricultural Policy – Közös Mezőgazdasági Szabályozás).

Weboldal, ahol a munkacsoportokról szóló eredeti tájékoztató megtalálható: https://www.icpdr.org/main/icpdr/task-groups

Forrás és bővebb információ:

Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság hivatalos, angol nyelvű oldalán

 

Hírek az ICPDR oldalán: https://www.icpdr.org/main/