Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 80 204 240

Projektek, fejlesztések

Az elmúlt fejlesztési időszakban (2014-2020) a KEHOP-1.1.0-15-2016-00002 azonosítószámú, „A Víz Keretirányelv előírásai szerinti monitoring vizsgálatok és az ahhoz szükséges fejlesztések végrehajtása, továbbá a Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring állomások kiépítése, fejlesztése” című projekt keretében alábbi alprojektjeink valósultak/valósulnak meg:

Országos mennyiségi monitoring állomás- és mérőpont hálózat felülvizsgálata és összehangolása: A projektelem kidolgozása során elkészülő tanulmányterv azt a célt szolgálja, hogy középtávon létrejöjjön egy olyan, a vizek, víztestek mennyiségi megfigyelését és értékelését szolgáló állomáshálózat, amely képes optimális mértékben kielégíteni a VKI által támasztott követelményeket. A projektelem keretében a teljes hálózat optimalizációja megtörtént, valamennyi állomástípusra vonatkozóan (felszíni, felszín közeli, felszín alatti, hidrometeorológia).

A VKI-t kiszolgáló ágazati szoftver-elemek és a területi szakági részrendszerek tervezése, fejlesztése: A fejlesztések eredményeképpen a monitoring rendszerben keletkező adatok területi hasznosulásának, hasznosíthatóságának javulását értük el a területi adatgyűjtési-, feldolgozási, és adatszolgáltatási igényeket kielégítő számítógépi alkalmazások elkészítésével.

Vízrajzi monitoring állomások felújítása és korszerűsítése: A projektelem megvalósítása során mérőállomások felújítása, korszerűsítése, építése; illetve monitoring kutak felújítása, fúrása történik meg, így középtávon létrejön egy olyan, a vizek, víztestek mennyiségi megfigyelését és értékelését szolgáló állomáshálózat, amely képes optimális mértékben kielégíteni a VKI által támasztott követelményeket.

Ebben a projektelemben a következő munkák elvégzésére kerül sor:

  • vízrajzi monitoring állomások építése, átépítése, felújítása, korszerűsítése, megszüntetése a szükséges előzetes felmérések, tervezési és engedélyezési, területszerzési feladatok elvégzése, lebonyolítása, kivitelezés, engedélyezés, üzembe helyezés;
  • műszerházak, kapcsolódó al- és felépítmények bontása, átalakítása, műszerház, lapvízmérce, regisztráló vízmérce alépítmény, az energiaellátáshoz és kommunikációhoz szükséges szerkezetek kialakítása, építése, átépítése, felújítása, korszerűsítése, üzembe helyezése, szükség szerint az állomás biztonságtechnikai védelmének kialakítása;
  • megfigyelő (monitoring) kutak építése, átépítése, javítása, felújítása, korszerűsítése, megszüntetése, a szükséges felmérések, tervezési és engedélyezési, területszerzési feladatok elvégzése, lebonyolítása, kivitelezés, engedélyezés, üzembe helyezés;
  • mérőeszközök és egyéb, a monitoring állomások és kutak funkciójának, és feladatainak ellátásához szükséges eszközök beszerzése, telepítése, üzembe helyezése;
  • monitoring állomásokon, és kutakon a távmérés kialakítása, beillesztés, bekapcsolás a meglévő távmérő rendszerbe, a kommunikáció biztosítása az állomás/a kút és a területi távmérő központ között, a mért/tárolt adatok eljuttatása a területi távmérő központba.

Mobil mérőeszközök korszerűsítése, cseréje: A mennyiségi monitoring rendszer elvárt mérőképességének visszaállítása, illetve fejlesztése történhet meg a rendszeresen használt (és emiatt elhasználódó, illetve avuló) mérőeszközök tervezett cseréjével.

Vízről történő mérésekhez megfelelő mérőhajók beszerzése: A projektelem célja a mennyiségi monitoring mérőképességének fejlesztése a vízről történő mérések vonatkozásában. A vízről történő mérések által pontosabbá válik a felszíni víztestek állapotértékelése, mivel olyan mérési pontokon is vehetők minták, illetve a makrofitákról, a mederről készíthetők felvételek, ahol ez eddig nem történhetett meg. Így csökkenhet az adathiány, javulhat az állapotértékelés. A projektelem keretében sor került 1 db hajódrón, és 3 db mérőhajó, illetve kapcsolódó felszereléseik beszerzésére.

Monitoring állomások magassági helyzetének nagypontosságú bemérése: A projektelem célja a vizek mennyiségi, hidromorfológiai monitoring rendszere pontosságának javítása nagy pontosságú magassági alapponthálózat kialakításával a rendszer kidolgozásával és a mérőhálózat magassági szintezésével valósult meg. Ennek keretében 368 vízrajzi állomásunkon történt meg új őrpontok létesítése, és nagypontosságú bemérése.